Back

ⓘ Свет
                                               

Свет

Свет - планетата Земја и сиот живи битија на неа, вклучувајќи ја човечката цивилизација. Во поширока смисла, под поимот се подразбира целата материјална стварност, вселена, земјата со сите што суштествуваат на неа. Во теолошка смисла, светот го сочинува сето она што е материјално, наспроти светото небесното или духовното. Многу религии имаат свои учења за "крајот на светот" или крајот на историјата, збирно наречени есхатологија. Историјата на светот ги опфаќа позначајните геополитички збиднувања во текот на околу пет илјадалетија, од првите цивилизации до денешницата. Во таа смисла се прим ...

                                               

Нов Свет

Нов Свет е традиционален назив за западната полутопка, особено Америка, извесни атлантски и тихоокеански острови чиј најблизок континентален гребен е американскиот, а понекогаш и Океанија. Поимот води потекло од почетокот на XVI век, накратко по откривањето на Америка од страна на европските истражувачи. Воведувањето на овој поим го бележи проширувањето на географскиот хозиронт на дотогашниот среден век, кој имал претстава дека светот се состои само од Европа, Азија и Африка. По откритијата, тие го добиле збирниот назив Стар Свет.

                                               

Стар Свет

Стар Свет - поим што се однесува на светот како што бил познат во антиката и средниот век. Се користи во контекст на и наспроти "Новиот Свет". Во Стариот Свет спаѓаат Африка, Азија и Европа збирно наречени Афроевроазија и околните острови или барем оние краишта за кои се знаело пред XV век. Поимувањето за светот како целина од три континенти датира од антиката. Птоломеј и другите антички географи ги исцртувале границите на светот долж реките Нил и Дон. Ова гледиште предоминирало и во текот на средниот век и раниот нов век.

                                               

Муслимански свет

Поимот муслимански свет има неколку значења. Во религиозна смисла, се однесува на оние кои се придржуваат до учењето на Исламот, се однесува на муслиманите. Во културна смисла, се однесува на исламската цивилизација, вклучувајќи немуслимани кои живеат во таа цивилизација. Во современата геополитичка смисла, терминот обично се однесува колективно за муслимански мнозинство земји, држави, области или градови. Исламот нагласува единство и одбрана на колегите муслимани, иако постојат многу училишта и гранки. Во минатото и Пан-исламизмот и националистичките струи имаат влијание на статусот на му ...

                                               

Волшебнички свет (Хари Потер)

Измислениот свет во Хари Потер серијалот од фантастични романи на Џ. К. Роулинг опфаќа два одделни и различни општества: волшебничкиот свет и светот на нормалните. Светот на нормалните е името на серијалот за светот населен од неволшебничкото мнозинство, со волшебничкиот свет постоејќи коекстензивно во него, но скриен од свеста на неволшебничкото општество "нормалните". Дејството во серијалот е сместено во современа Велика Британија, но под вел и во одделно општество под сенка во кое магијата постои, а тие што можат да ја користат ја користат по своја волја под ризик да не бидат откриени, ...

                                               

Отворен свет

Отворен свет е вид на дизајн на видеоигри каде што играчот може слободно да шета по виртуелниот свет. Некогаш се користат и изразите "нелинеарна игра" или "песочник" англиски: sandbox, се чита сендбокс со исто значење но отворен свет всушност се однесува само на околината, односно отсуство на виртуелни граници, додека "нелинеарна игра" може да се однесува на целата приказна, односно дека нема само еден можен тек. Изразот "сендбокс" песочник се однесува на тоа како играчот може да се забавува слободно и покреативно, без граници или "правилен начин" за играње, исто како во физички песочник з ...

Изгубениот свет (роман)
                                               

Изгубениот свет (роман)

Изгубениот свет е роман издаден во 1912 година напишан од Сер Артур Конан Дојл. Романот разработува експедиција во Јужна Америка каде праисториски суштества и останати исчезнати животни кои сѐ уште постојат. Во оваа книга за првпат е претставен главниот лик, Професор Челенџер, вториот заштитен знак за Сер Артур Конан Дојл. Во романот опишувањето на суштествата зафаќа малку простор, додека во поголем дел е опишана војна помеѓу луѓе и мајмунести животни.

Светско население
                                               

Светско население

4.03 милијарди луѓе живеат во овие 10 земји што изнесува 58% од светското население. Останатите држави по бројот на населението се: