Back

★ Образование                                               

Образование

Образованието е процес на промени во посакуваната насока со донесување на различни содржини, во зависност од возраста и потребите на поединецот. Образованието го вклучува образовни, во прилог на академски содржини. Најважните образовни институции на образованието воспитен карактер е таму. Со развојот на систем за комуникација и образованието станува глобален процес, кој може да биде тешко да се усмерува само во насока на одредена општествена заедница. Образованието е процес со кој општеството ги пренесува акумулираните знаења, вештини и вредности од една генерација на генерација. Во древни ...

                                               

Средно образование

Средното образование е образовно ниво по основно училиште. Средно образование и е обично на завршна фаза на задолжителното образование. Сепак, средно образование, а во некои земји вклучува периодот на задолжително и некои опционални училиште. Во следната фаза на образованието е обично колеџ или универзитет. Средното образование се карактеризира со преминот од обично задолжително, сеопфатно основно образование за малолетници, на избор, селективно, високото образование, возрасни. Во зависност од типот на системот, на училиштата, на ова ниво на образование се наведени како основни и средни уч ...

                                               

Министерство за образование на Кина

Министерството за образование и наука на народна република Кина е проект на министерството надлежно на образовниот систем во Кина, со седиште во Пекинг. Надлежниот орган на министерството и на Државниот совет, која ќе се пропишани со правилата кои се применуваат на сите нивоа на образовниот систем во земјата. Ова вклучува задолжителното основно образование, средно -, и експертиза и на високото образование и обука. Меѓу другото, министерството има задача да издава сертификати за наставници за спроведување на стандардизација на наставните програми и учебници, и да воспостави стандарди, и да ...

                                               

Информатичко образование

Образование преку компјутерски науки, или сметачко образование или во сферата на образованието и науката и уметноста на настава и учење на науката, шалтери, и сметачко размислување. Како поддисциплина на педагогија, исто така се обраќа на поширок влијанието на компјутерската наука во општеството, преку вкрстување со филозофијата, психологија, лингвистика, природни науки и математика. Во споредба со квалитетот на образованието и нумерички образование и образование во компјутерската наука е многу помлади поле. Во историјата на шалтери, дигитални сметачи се изградени, само околу 40-тите годин ...

                                               

Образование во Србија

Образование во Србија, се поделени во предучилишно, основно училиште, средно училиште, и универзитетско ниво. На системот за образование во Србија, управниот Министерството за образование и наука на Република Србија.

                                               

Образование во Македонија

Во почетокот на XIX век во Македонија се само центри во македонската словенска писменост биле келијните училишта, во црквите и манастирите, каде што се подготвува свештенички кадар. Меѓутоа, со развојот на трговијата и занаетчиството, се воспоставување на потребата за, како и условите за формирање на училишта и световно образование, кое ќе ги задоволи потребите на граѓаните. Сепак, на отворањето на првото постават училиште на макеоднски национален јазик, било попречено од неразвиеноста на граѓаните, и на Цариградската патријаршија, тоа е, грчката пропаганда во Земјата. Патријаршијата во Ма ...

                                     

★ Образование

 • Образование лат. educatus, educate, educere - изнесува, ducere - водење, едукација е процес на промена на личноста во посакуваната насока со усвојување
 • Министерот за образование и наука е министер во Министерството за образование и наука на Република Македонија, која институција била основана во 1991
 • Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа
 • Средно образование е степенот на образование по основно училиште. Средното образование е генерално завршна фаза на задолжителното образование Меѓутоа
 • Министерството за образование на НР Кина кинески: 教育部 пинјин: Jiàoyùbù е министерство задолжено за образованието во Кина, со седиште во Пекинг. Надлежен
 • Образование по сметачки науки или сметачко образование или информатичко образование - науката и вештината за предавање и учење на информатика, сметачи
 • и високо ниво. Образованието во Србија го регулира Министерството за образование и наука на Република Србија. Почетоците на образованието во Србија датираат
 • на Империјата на Инките било поделена на две сфери: образование на високата класа и образование на останатото население. Кралската класа и неколку останати
 • се создала потреба, а и услови за создавање на училишта со световно образование кои би ги задоволиле потребите на македонското граѓанство. Меѓутоа отворањето
                                     
 • образовни услуги и го регулира образованието преку Министерството за образование и наука Регионалните власти го регулираат образованието во рамките
 • Двојазично образование вклучува настава на академска содржина на два јазика, на мајчин и втор јазик со различни износи на секој јазик кој се користи во
 • дванаесетгодишно образование К - 12 и високо образование кое е под надзор на Министерството за образование и Министерството за високо образование во Кабул
 • Предучилишно образование ПО образование во рано детство или детско образование ЕЦЕ - гранка на теоријата за образование што се однесува на наставата
 • како основно, средно и универзитетско образование Има околу 5000 училишта низ целата држава. Основното образование е задолжително од 1 до 9 одделение
 • поделен во три фази: основно образование enseignement primaire средно образование enseignement secondaire високо образование enseignement supérieur
 • основното и средното образование имаат учебни години составени од две полугодија. Секое полугодие има све тримесечја. Високото образование во Македонија ја
 • Лошо образование шпански: La mala educación е филм на шпанскиот режисер Педро Алмодовар снимен во 2004 година. Режисерот работел десет години на приказната
 • Антирепресивното образование опфаќа повеќе пристапи кон учењето кои активно ги предизвикуваат формите на угнетување. Антирепресивното образование е основано
 • систем е составен од три нивоа: Основно образование Средно образование Универзитетско образование Основното образование во Босна и Херцеговина е задолжително
 • Гимназиско образование во Македонија - значаен дел во структурата на средното образование во Македонија. Почетоците датираат од XIX век, но интензивен
 • Универзитетот е најстариот образовен систем кој постоел во светот.Западното образование стана вкоренето во Индиското општество со формирањето на Британските
                                     
 • Гимназија е средно училиште за општо образование која ги подготвува учениците за факултет. Името потенува од античкиот грчки збор γυμνάσιον кој претставува
 • основното и средното образование Во повеќето делови на светот, основното образование е прва фаза на задолжителното образование и вообичаено е достапно
 • на нивните странски студенти до 2010 година. Според Министерството за образование наука и технологија, бројот на стипендии за странски студенти во Јужна
 • Клементинум во Прага. Установата е во надлежност на Министерството за образование на Чешка. Ова е најголемата библиотека во земјата, со околу 6 милиони
 • Образованието за одржлив развој ООР била програма на ООН која се дефинира како образование што поттикнува промени во знаењето, вештините, вредностите и ставовите
 • Право на детето на образование учење и практикување на правата на на децата во училиштата, образовните програми или установите, како што е информирано
 • образоваат следните средношколски кадри: гимназиско образование четиригодишно стручно образование архитектонски техничари градежни техничари геодетски
 • учествуваат во одлуките што влијаат на нивните соодветни училишта и правото на образование OHCHR го промовира образованието за човековите права преку поддршка
 • статија: Образование во Турската Република Северен Кипар Образованието се состои од предшколско образование основно образование средно образование и високо
Образованието на Инките
                                               

Образованието на Инките

Образованието на Инките во времето на Империјата на Инките била поделена на две области: образование на многу висока класа, и образованието на остатокот од населението. Кралската класа, и неколку други избрани паралелки од населението, беа едуцирани од амаутите, дека "мудреци". Амаутите претставува посебна класа на луѓе. Меѓу нив беа филозофи, поети и свештеници кои беа снимени историјата на Инките.

Гувернанта
                                               

Гувернанта

Гувернанта е ангажиран лице чија должност е да ги едуцира и да ги учат децата во семејството. За разлика од дадилката или бебиситерката гувернантата ја играат улогата на наставникот во институција, која ги учи децата на оние нешта што се очекува од една жена од средната класа во француски или и на други јазици, свирење на пијано или било кои други музички инструмент, и малку сликарство и поезија. Кога момчињата ќе потпораснат, гувернантата да го замени учител.

Додипломски студии
                                               

Додипломски студии

Додипломски студии е дел од образовниот процес, што е проследено со средно образование и е услов за постдипломските студии. На крајот на овие курсеви, студентите ќе добијат сертификат, и ќе може да се додаде придавката во нивните наслови. Некои професии во Македонија и во странство, на крајот на додипломските студии, тој му дава наслов на магистерска.

                                               

Постдипломски студии

Пост-дипломски студенти е дел од образовниот процес, кој е предмет на набљудување од страна на дипломираните студенти. Во рамките на овие студии се студии од втор и трет циклус, како и условите на нивната дообучувања, специјализациите, и на програмите на орган, каде што е предуслов за прием е диплома. На крајот на програмата од вториот циклус обично се добива звањето магистер, и на крајот на студии во трет циклус на студии - лекар. Овие студии вклучуваат, како дел од високото образование.

                                               

Учебна година

На училиште или студиска година е период на време кога некоја образовна институција одржува настава. Редоследот и начинот на кој таа е поделена на годината и зависи од етапата на образование и јуристидцијата, каде што се наоѓа образовна институција. Во Македонија, основните и средните училишта имаат учебни години, се состои од две полугодија. Секое полугодие, и тоа е сè тримесечја. Високото образование во Македонија, тоа се дели на академската година, сва семестри (лето и зима.

Users also searched:

образование, Образование, средно образование, Средно, средно, Средно образование, закон, полициско, закон за средно образование, средно образование во македониа, информатика средно образование, училиште, скопе, пречистен, текст, наставен, план, македониа, информатика, основно, закон за средно образование на рм, министерство за образование на кина, работи, Министерство, министерство, внатрешни, структура на мвр, поранешни министри за економиа, советници во мвр, мвр листа,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Образование Влада на Република Северна Македонија.

Врски Министерство за локална самоуправа Министерство за информатичко општество и администрација Министерство за образование и наука. Sumnal образование за возрасни. СУГС Раде Јовчевски Корчагин Новости соопштенија Наставен план за гимназиско образование. Наставен план за гимназиско образование.

Закон за средно образование на рм.

Прирачник за наставници за изучување на заштитата на. Главни прашања во средното образование кои треба да се следат: овозможување повисока стапка за запишување во средно училиште откако стана. Закон за средно образование 2020. Измените на законите за основно и за средно образование. Историјат. Училиштето е основано во 1975 година како Училишен центар за средно образование. Од основањето, па се до 1989 година, наставата се. Закон за средно образование пречистен текст. Средно образование – ЕДУИНО EDUINO. Гошо Викентиев е средно техничко училиште основано 1963 година. Во училиштето има три струки со повеќе профили: машинска, електротехничка и.


Поранешни министри за економија.

Годишна програма СУГС Кочо Рацин. Од Министерството за образование и наука велат дека описното оценување не е од вчера и дека секој родител може од наставникот да добие точна. Структура на мвр. Министерство за образование и наука Нова Македонија. Кина и донираше на Македонија 23 автобуси за превоз на ученици. facebook twitter. Дваесет Министерство за образование и наука. Www mvr gov mk oglas. Кина планира онлајн настава за 200 милиони ученици поради. Ирена Стефоска – министерка за култура. Ирена Стефоска е родена на 16.9.1967 година во Скопје. Таа е доктор на историски науки и редовен.

Во какво средно училиште би го запишале вашето дете? САБА.

Шекеринска во Образование, Николовски во Одбрана, за ДУИ – МНР, финансии, економија, информатичко општество и. Анализа и обработка на образовни материјали по информатика. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски и министерот за образование и наука Арбер Адеми, на денешната прес. Министерство за информатичко општество и администрација. Education 26 март 2016. Семос Едукација, по шестти пат, горд спонзор на Државнинот натпревар по информатика. Министерот за информатичко. Каталог: Завод за статистика Информатичко општество Open. Вие сте на: Дома Натпревари Основно образование Резултати натпревар за основно образование 2019 Информатичко размислување, 5849.

Ленче алексовска величковска.

СОНК Охрид оствари меѓународна синдикална средба со. Key words: faculty, medical establishment, initial development education, medical teaching Republic of Macedonia doctors from Serbia. Introduction. Ffosz nastaven kadar. САБА Приватно средно училиште: Содржина. Поразително е и тоа што 2.68 проценти од населението во Србија е без училиште, 11 проценти со нецелосно основно образование и 20.76 проценти.


Estat mk.

ЗАКОН ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ Технички факултет. Министерството за образование и наука го распиша Конкурсот за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Северна Македонија за. Средни училишта во македонија. СОСТОЈБАТА СО Е УЧЕЊЕТО ВО МАКЕДОНИЈА Метаморфозис. Сшашисшички йодатоци за основношо образование во Македонија. Прегледи за основношо и нижошо средно образование во други држави. Република северна македонија. ОБРАЗОВАНИЕТО ВО МАКЕДОНИЈА Македонска Енциклопедија. ДСУ за рехабилитација и образование Св.Наум Охридски нуди можност за стручно и работно оспособување и образование за ученици со посебни.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →