Back

ⓘ Категорија:Оптика
                                               

Албедо

Албедо на еден објект претставува мерка колку истото одбива дифузна светлина од Сонцето. Според тоа, претставува посебна форма на одвојност. Албедо е дефинирано како однос помеѓу дифузно одвиена и инцидентно електромагнетно зрачење. Мерката е бездимензионална, и покажува дифузна одбојност на површина или тело. Зборот е изведен од латинскиот "аlbedo" што во превод значи "белина", и првпат во оптиката бил искористен од Јохан Хаијнрих Ламберт во неговот дело од 1760. Фотометрија. Интервалот на можни вредности е од 0 до 1.

                                               

Винов закон за поместувањето

Винов закон за поместувањето - закон според кој одредувањето на брановата должина на топлинското зрачење на едно апсолутно црно тело при која било температура го има, во основа, истиот облик како и при која било друга температура, но истата се поместува вдесно на графиконот. Зрачењето на апсолутно црно тело може да се претпостави дека е еднакво она во Виновиот закон за високи фреквенции. Виновиот закон во математичка форма би изгледал вака: λ max = b T {\displaystyle \lambda _{\max }={\frac {b}{T}}} каде што λ max {\displaystyle \lambda _{\max }} е максималната бранова должина на зрачењето ...

                                               

Диоптер

Диоптер единица мерка за оптичка моќ на леќа или закривено огледало, што е еднакво на реципрочната вредност на фокусната должина мерена во метри. Тоа е единица на реципрочна должина. На пример, a 3-D леќа носи пралелни зраци на светлина за да се фокусираат на 1/3 метар. Прозорецот има оптичка моќ од 0-D, и не предизвикува светлината да се собира и да се растура. Диоптерите исто така се користат и за други реципроцитети на растојание, особено полупречник на закривеност и искривување на оптичките греди. Употребата беше предложена од францускиот ортомолог Фердинанд Монојер во 1872, врз основа ...

                                               

Епидијаскоп

Епидијаскоп или Епископ е уред за проектирање на статични слики од филм или текстови/слики од хартија од формат до А4. Епидијаскоп е претходник на графоскопот и другите канцелариски проектори. Се состоел од силна светилка, систем на огледала и леќа со помош на кои сликата се проектирала на платното на ѕидот. Филмот, најчесто од Лајка форматот рачно се премотувал во одговарачко лежиште додека хартијата, лист по лист, се ставала во посебно лежиште од долната страна на графоскопот. Во времето додека се користел бил скап, гломазен и особено популарен уред.

                                               

Жариште (оптика)

Жариште или фокус - точка во геометриската оптика каде што се среќаваат светлосните зраци кои доаѓаат од еден предмет. Иако жариштето идејно се замислува како точка, физички тој има величина, наречена "матен круг". Ова неидеално сосредоточување може да се должи на отстапувања во оптичката апаратура. Во отсуство на значајни отстапувања, најмалиот можен матен круг се нарекува Ериев диск, кој се должи на распрснување од страна на дијафрагмата на оптичкиот систем. Отстапувањата се влошуваат со зголемување на отворот на дијафрагмата, додека пак Ериевиот диск е најмал при најотворена дијафрагма. ...

                                               

Оптички инструмент

Оптичките инструменти - систем од тенки леќи, призми, огледала, дијафрагми со задача да го менуваат правецот на светлинските зраци, и да даваат зголемен или намален лик на предметите. Конструкцијата на различните оптички инструменти е дизајнирана во согласност со основните закони на геометриската оптика, односно законите за добивање на ликови кај огледала и тенките леќи. Кај некои оптички инструменти ликот се прикажува на екран поставен она место каде ликот на предметот е најјсано видлив. Такви се проекционираните апарати, фотоапаратите и др. Меѓутоа, од посебно значење е онаа група на опт ...

                                     

ⓘ Оптика

  • Хале Лајпциг до Нирнберг, Јена станала центар на прецизното инженерство, оптика и правењето на стакло, со основањето на светски познатите компании Carl
  • инструменти е дизајнирана во согласност со основните закони на геометриската оптика односно законите за добивање на ликови кај огледала и тенките леќи. Кај
  • година се нижеле неговите дисертации од математика, геофизика, механика, оптика астрономија и геодезија. Многу патувал и се занимавал со дипломатска професија
  • Гринау кај Берлин на 16 септември 1891 година. Татко му бил инженер по оптика во фирмата Карл Цајс Завршува гимназија во 1910 година во Вајмар. Школувањето
  • Тој бил претседател на одборот на институтот за теоретска и применета оптика и работел како прв претседател на невладината организација Акција против
  • во 2012 година. Потрагата по ѕвезда сопатник користејќи ја адаптивната оптика при опсерваторијата ММТ била негативна. Кандидат придружник беше забележан
  • забрзување девијациски структури во радио фреквентен опсег Оптика со акцент на геометриска оптика зрак, фокусирање и виткање и ласерска физика интеракција
  • медицина агротехничар техничар по фитомедицина лични услуги техничар за очна оптика Тодороски Кирил souordecopela.edu.mk struki - profili hemisko - tehnoloshka - struka
Калеидоскоп
                                               

Калеидоскоп

Калеидоскоп е оптичка справа со форма на цевче во чија внатрешност се поставени две или повеќе чифта рамни огледала и парчиња разнобојно стакло кои при вртењето на цевката се огледуваат во огледалата како многубројни симетрични фигури. Калеидоскопот бил измислен од страна на Давид Брустер во 1816, кои и му го дал името според следниве грчки зборови калос убав, еидос облик, скопео гледа.

Users also searched:

...
...
...