Back

★ Драган Димитровски                                     

★ Драган Димитровски

Димитровски е роден во Скопје во 1934 година. Дипломирал математика на Природно-математичкиот факултет во Скопје во 1958 година и докторирал во 1968 година на тема "придонес кон теоријата на обопштените аналитички функции". За асистент на ФАКУЛТЕТОТ, беше избран во 1960 година. Професорот беше, во 1968 година, за вонреден професор на 1973 година, а редовен професор од 1981 година. Тој беше потпретседател во Природните науки и математика на колеџ од 1974 до 1976 година, како и раководител на Институтот за математика од 1993 до 1997 година.

Во својата 43-годишна наставата кариера, тој беше предавања и вежби по 14 предмети, сите од шест институти на ФАКУЛТЕТОТ, за учениците од прво до четврто одделение. Основи на наставата и по три предмети на последипломски студии и на анализа на биологија и географија. Воведени се нови предмети: математика за биолози, математика за географи, парцијални равенки. Оформил 7 доктори на науки, 6 магистерски, и над 200 студенти - професори по математика и наука. Оператор е математичка конференции и конгреси, како и за долго време, на почетокот на публикации во Природно-математичкиот факултет, на Институтот за математика на Компанијата, од друга, и на физичарите на република Македонија, како што се издава 40-обемот на работа. Во областа на науката која се занимава со диференцијални равенки и функции од комплексна променлива. Тој е автор на 120 научноистражувачки трудови во земјата и во странство, во 10 книги, од кои 6 оригинални научни монографии. Во македонскиот јазик, математичка средина од страна на субјектите, како што се ареоларните равенки, обопштените аналитички функции, равенки на Векуа, обопштените тригонометрии, и форсира метод на итерации, како и многу надежен, во сите видови на равенки - алгебарски, диференцијал, делумно, интегрален. Многу соработува со помлад кадар, и интензивна сида во нивниот академски развој. Во подолг период 1993-1997 да ја извршуваше функцијата на шеф на Институтот за математика, во која домаќинствата се грижеше за образовни, физички и технички барања на Институтот.

Носител е на Орден на трудот со златен венец, а во два воени медали. Преку шест институти на ФАКУЛТЕТОТ, има влијание врз формирањето на голем број генерации на студенти за нашето Природно-математички факултет.

                                     
 • природни број што следи после бројот 1, а претходник е на бројот 3. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 9 а претходник на бројот 11. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природни број што следи после бројот 4, а претходник е на бројот 6. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 6, а претходник е на бројот 8. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 199, а е претходник на бројот 201. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 149 а претходник на бројот 151. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 259 а претходник на бројот 261. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 289 а претходник на бројот 291. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 279 а претходник на бројот 281. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
                                     
 • природен број што следи после броја 2, а претходник е на бројот 4. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 8 а претходник на бројот 10. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 7, а претходник на бројот 9. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 3, а претходник е на бројот 5. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број шта следи после бројот 5, а претходник е на бројот 7. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 299 а претходник на бројот 301. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 198 а претходник на бројот 200. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 189 а претходник на бројот 191. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 129 а претходник на бројот 131. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 120 а претходник на бројот 122. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 125 а претходник на бројот 127. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
                                     
 • природен број што следи после бројот 121 а претходник на бројот 123. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 139 а претходник на бројот 141. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 119 а претходник на бројот 121. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 143 а претходник на бројот 145. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • 1995 до 1998 година, функцијата уредник на Фокус ја извршувал Зоран Димитровски а од 1998 до 2002 година - Теофил Блажевски, додека во 2003 година оваа
 • природен број што следи после бројот 192 а претходник на бројот 194. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 141 а претходник на бројот 143. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 147 а претходник на бројот 149. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 127 а претходник на бројот 129. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје
 • природен број што следи после бројот 145 а претходник на бројот 147. Драган Димитровски Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски: Математика I, УКИМ, Скопје

Users also searched:

Димитровски, Драган, Драган Димитровски, драган димитровски, математика. драган димитровски,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Природно математички Факултет Драган Димитровски.

Анета Сековска Кристина Симоновска Драган Димитровски Катерина Зафировска Љубиша Стојановски Игор Стоилевски Игор Алексовски Невзат​…. Драган Димитровски Facebook. Дата и место рождения:.

Драган Димитровский Футболист.

Драган Димитровски проф. по географија. Ксенија Бојчевска проф. по математика. Рашо Радојњиќ проф. по музичко. Моника Митреска Трајкоска проф. Незаборав по 10. пат во Битола, посветен на Драган. ДИМИТРОВСКИ: Денеска ја посетив службено Малешевијата и имав работна средба со градоначалникот на Пехчево, Драган Тренчовски, како и со. Работилница на тема Правилник за минималните барања за. Предавач: Драган Димитровски од Државен инспекторат за техничка инспекција. Не сме во можност да ги прикажеме коментарите од Disqus. Ако сте. ПРЕДЛОГ: Драган Димитровски – Македонска Независна Листа. Драган Благој Ангеловски, skovelkomerc@, 070 216 202, 071 213 ​328, Велес, број на лег. 73. Драги Перо Момировски, tpdmpdjajko@hotmail. ТРОЈКА КОЈА ГО ДОНЕСЕ КУПОТ ВО ШТИП! Штипски асови. Но поради состојбата со корона вирусот, навистина имаме посебно издание, на екран, рече продуцентот Панде Димитровски.


Среда, 04 март 2009 2 Државна Изборна Комисија.

Во оваа група место има за Бесарт Ибраими, Баже Илиоски, Зоран Бошковски, Ванчо Мицевски, Драган Димитровски, Борче Маневски Искусниот. Драган Димитровски Инспекциски Совет. Mine and Mieral Recouces Inspector, Mr. Dragan Dimitrovski, trovski​@.mk, 075 316 875. Equipment Inspecor Mine and Mieral, Mr. Laze. Службен гласник на општина Македонска Каменица. Драган Димитровски. 85. 48 Магдалена Мишевска. ООУКирил Пејчиновиќ 63 Драгана Спасовска. Христијан Т.Карпош с.Драгоманце с.Ст.Нагоричане. Службен весник на РМ. Драган Капинковски. Дресот на Вардар го носеа голманот Драги Димитровски, Ѓоко Николовски, Томче Трајановски Македонија, Миле. Dragan dimitrovski Macedonia Professional Profile LinkedIn. Каролина Огњановиќ Чукалиева Драган Мартиновски Лена Самарџиевска Миле Димитровски Фирдаус Неби Орце Тодоровски Илија Богоевски.

Поплавени етажите каде се транспортира рудата во Добрево.

Управа на МПЦ Света Петка Рокдаел, Гордана Клисарова, Мак Видео Драган Димитровски, Зара Јошевска Travelworld Wollongong, Carlton Public​. Здружение на пензионери Македонска Каменица СЗПМ. Други со исто име Драган Димитровски. Драган Димитровски Види повеќе. Други луѓе со слично име. Dragan Nikolic Dragan Banjas Драган Горич. РЕЗУЛТАТИ ОД ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР. Месецов одбравме да ја посетиме продавницата Балила 1 во Кочани, во сопственост на Драган Димитровски. Продавницата, со површина од 36. ДИМИТРОВСКИ: Денеска ја посетив службено Малешевијата и. Еден од најдобрите фудбалери во историјата на Пелистер, поранешниот македонски репрезентативец Драган Димитровски официјално става крај на​.


Dragan Dimitrovski профили Facebook.

View the profiles of people named Dragan Dimitrovski. Придружи се на Facebook за да се поврзеш со Dragan Dimitrovski и други кои ги познаваш. Македонскиот просветно училишен одбор за НЈВ ја одржа. Драган Димитровски Вардар. 9. Висар Алију Милано. 10 Давид Ристовски Кул. 11 Дарко Иванов Металург. 12 Димитрија Герасимовски Македонија ЃП. Политички партии МОЈОТ ИЗБОР. Љупчо Димитровски и Драган Б. Костиќ – во живо, Радио Урнебес ljupco dimitrovski, ekipa na radio urnebes Првата екипа на Радио. Адвокат – Македонски Полициски Синдикат. Коцев началник на СВР. 2. Драган Данев командир на ПС од ОН Штип. 3. на ОВР Делчево. Стојан Димитровски командир на ПС од ОН Делчево.


Сектор за внатрешни работи – Штип Република Северна.

Драган Димитровски. Pretsedatel na Sovet na Op tina M.Kamenica. 2304 M.​KAMENICA. Благоја Корабовски. Pretsedatel na Sovet na Op tina Vrane tica. Маневски: Не го потценувајте Косово, ќе биде тешко – но ќе се. Вкупно 152 вести поврзани со Драган Димитровски на. Шанса да се прекине постот: Македонија пред една деценија. Milena Kolevska, Dragan Stojanov, Koco Dimitrovski, Ana Mihajlovska Rendevska, Vasko Aleksovski, Aleksandar Petlickovski, Dejan Trajkov, Kiro Stojanoski. Драган мутибариќ Off.mk. Драган Димитровски. 82. 35. Тамара Ивановска. ТолиЗордумис. Сузана Николиќ. 82. 36. Јован Јанков. Димитар Влахов. Славица Мишева. 81.5. 37.

Дали Боки Брусалица си заработи нова Кривична пријава.

На фотографијата се Гордан Здравков, Стојанче Станоевски и Драган Димитровски. Ако штипјани имаат повеќе информации за. Драган Димитровски става крај на кариерата Екипа Ekipa. Делчево. Горан Димитровски. 96 второ место. 3. Драгана Ризова. Климент Охридски. Гевгелија Гази Баба. Драган Димитровски. 85 втора награда. Volume 62 2 Macedonian Pharmaceutical Bulletin Македонски. За најновото издание на Незаборав, посветено на музичките легенди од Битола, зборуваа продуцентот Панде Димитровски,.

Browsing DSpace Repository of UKIM.

Државниот рударски инспектор, Драган Димитровски вели дека заради безбедност на рударите од сабот. Employees contacts State technical inspection. Зоран Костоски, Мраморбјанко, Прилеп. Шериф Алиу, ЗРГИМ, Кавадарци. Драган Димитровски, Државен инспекторат за техничка инспекција, Скопје. PROGRAMA. Направи инспекциски надзор врз рудник поради пријава од граѓани? Одговара Драган Димитровски од Државниот инспекторат за техничка Повеќе. ГЕШО НА СВОЕТО МЕСТО ПО ДВЕ ГОДИНИ НЕДЕЛНИК ЗЕНИТ. Токму Драган Јаневски, Александар Ангелов, Сашко Ангелов и Богданчо Во отсуство на Драганчо Димитровски состанокот го водеше. SBS: Дамјан Пејчиноски на турнеја низ Австралија. Драган Михаиловски. ДЕЛЧЕВО. 13.314.00. 6 Костадин Димитровски. ДЕЛЧЕВО. 29.553.00. 28 Драган Димитровски. ДЕЛЧЕВО. 1.905.00. 347.


ДРАГАН ЈАНЕВСКИ НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДИСКАТА.

Доктор Димитровски Драган Редовен професор во пензија. Роден во Скопје во 1934 г. Дипломирал математика на Природно математичкиот. InStore Претставуваме: Балила 1. Browsing Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Books by Author Драган Димитровски, Весна Манова Ераковиќ, Ѓорѓи Маркоски. Enter a last name.

Повреден работник во пробиштипскиот рудник Добрево А1он.

Се продава од: Драган Димитровски 29 апр. Избриши, измени или обнови го твојот оглас. Сте направиле обновување или сте го креирале. Демократски сојуз. Надеж е во напаѓачкиот тандем, Драган Димитровски Благоја Гешоски. Димитровски играше на пријателските, но многу полесно ќе му биде, да не се. Битолски фудбалски ѕвезди Бабам Битола. View dragan dimitrovskis profile on LinkedIn, the worlds largest professional community. dragan has 1 job listed on their profile. See the complete profile on. О.Битола: 10 издание на Незаборав посветено на Драган. Д Р АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВСКИ. Д Р СПЕЦИЈАЛИСТ. Доктор на медицина специјалист на Оддел за анестезија и реанимација во трауматологија.


Комисии – Општина Крива Паланка.

Борјанчо Мицевски дал налог да се асвалтира уличе пред куќата на Советникот од СДСМ Драган Димитровски Дако, кој беше познат. Регистар на стечајни управници. Members. Dragan Mijalkovski. Ilija Hadzidaovski. Blagoj Gardajdziski ESM Dame Dimitrovski. North Macedonia. Prof. Velimir Stefanovik. Serbia. Prof. Електронски службен гласник Град Скопје. Зоран Димитровски, Генерален секретар. Василка Коцева, Претседател на Драган Каровски, Претседател на ДСМ Драгана Кипријановска, член. Предметна Вера Јоциќ. Гостивар. 10617. Лична карта бр. A1319263 на име Александар. Крајчески, Гостивар. 10618. Лична карта бр. A1618206 на име Драган Димитровски.


ПОДЕКС – ПОВЕКС 2015 Здружение на рударски и геолошки.

Адвокат Драган Петровски, ул:Ленинова бр:33 5, Куманово, моб. Адвокатско друштво Стојановска – Димитровски, ул:Свети Јоаким Осоговски. Драган Димитровски. Кембла Грејнџ, НЈВ видео. Видеото е дело на Драган Димитровски. Во негови рамки е и интервјуто со Пејчиноски на колешката Радица Бојковска. Kuka od 405m2 vo Stip Штип Pazar3 – Огласи. Драган Димитровски. 9. Висар Алију. 10 Давид Ристовски. 11 Дарко Иванов. 12 Димитрија Герасимовски. 13 Никола Силјановски. 14 Ангел Пановски. Xezmi Sulejmani ZELS. Драган е човек кој не испушта протест. Секогаш со знамето од Кутлеш и со трубата, нема кој не го знае и. Радио урнебес Љупчо Димитровски. ЛИЛЈАНА СТЕФАНОВСКА ДРАГАН ДИМИТРОВСКИ. Математички приод за брзо проценување на кинетичките параметри во основната.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →