Back

★ Историја                                               

Босанска бановина

Бановина Босна, или Босанска бановина) - средновековна држава со седиште во денешна Босна и Херцеговина. Иако унгарските кралеви ја сметале Босна како дел од унгарските крунисани земји, Босанската бановина била де факто независна држава, во најголем дел од своето постоење. Основана е во средината на 12 век и постоела до 1377 година со прекини во времето на семејството Шубиќ помеѓу 1299 и 1324 година. Во 1377 година била издигната во кралство. Поголемиот дел од нејзината историја била обележана со религиополитичка полемика која се вртела околу родната христијанска Босанска црква осудена как ...

                                               

Латвиски балзам

Латвиски балзам - најголем производител на алкохолни пијалаци во балтичките држави со седиште во Рига. Во 2006 година имал пазарно учество од околу 50% во Латвија. Претпријатието има долга историја со неговиот почеток може да се каже дека е 1900 година, кога започнал со работа магацинот бр. 1, кој подоцна бил именуван како Латвиски балзам во 1970 година и на крај станала акционерско друштво во 1997 година. Нивен главен производ е Ришки црн балзам, кој е традиционален латвиски растителен ликер.

                                               

Аеродром Сеница

Аеродромот Сеница - приватен аеродром во близина на градот Сеница во западна Словачка. Со аеродромот управува аероклубот Зарохацки од Сеница.

                                               

Дионисиј Ареопагит

Дионисиј Ареопагит - атински мислител, светец и судија во Ареопагот од I век. По неговото преобраќање во христијанство станал негов значаен деец и како таков се почитува во повеќе гранки на христијанството.

Историја
                                     

★ Историја

Историја - идејата дека средствата на знаења од минатото. Кога се користи како име за областа на истражување, "историја" се однесува на проучување и објаснување на минатото на човечкото општество. Концептот "на историјата" е изведен од грчкиот збор за "ιστορία", или historia, што значи приказната иследување, испитување или познавање она што е испитано, и ја дели истата етимологија со англискиот збор приказна. Во најширока смисла на зборот, историјата она што се случило, како што се раководење во животот на човекот и природниот свет.

                                     

1. Историски извори. (Historical sources)

Историчарите ќе добиете информации за минатото од различни извори, како што се писмени или печатени, монети и други артефакти, градби и споменици, како и приказните. Она што се случи пред забележаната историја се однесува како праисторија.

Како историски извори, тоа може да се обезбеди визуелни извори, пишани извори, орална историја, во форма на размена-или сеќавањата на постарите лица, и аудиовизуелни средства. Предметите, и писмени сведоштва за животот и работата на луѓето, во минатото тоа се нарекува историски извори. Изворите се поделени физички и писмено. Тоа е исто така се користи во и усните кажувања во минатото. Извори се различни. Во нив се повеќе алатки, прибор, облека, накит,уметнички дела, и повеќе. На отпадоци е многу важна. Значи, се чуваат во музејот,а некои,како што се остатоци од градби,да се наоѓа на местото каде тие се наоѓаат.

Во пишаните историски извори, вклучувајќи и извештаи,патописи,книги,белешки,документи,книги. Тие се зачувани во различни места во библиотеки,музеи,архиви, и на други места. Пишаните извори се многу сигурни и да се обезбеди важни информации за минатото.

Во устата кажувања, вклучувајќи голем број на кажувања на историските настани што се пренесува усно, од колено на колено. На пример,ова го вклучува и легенди,митови, и песни. Во нив, има доста погрешни информации,измислени настани и ликови,така што историчарите ги користат многу внимателно.

                                     

2.1. Поделба на време. Праисторија. (Prehistory)

 • Постарите камено доба, или палеолит - до 35.000 пример. нема.
 • Бакарно време, бронзано време, и железно време 8.000 пример. нема. - до 750 пр. нема.
 • Младото камено време, или неолит 10.000 пример. нема. - до 3.000 пример. нема.
 • Првобитно општество, од појавата на човекот и на изумот на алатки.
 • Средината камено доба, или мезолит 35.000 пример. нема. - до 10.000 пр. нема.
 • Праисторија, периодот пред појавата на пишаните докумнети да придонесе за.
 • Варварско време, и во општествените односи преовладува родовско-племенско уредување.
                                     

2.2. Поделба на време. Историјата на појавата на писмото. (The history of the appearance of the letter)

 • A-Исток. (A-East)
 • Египет - е Листа на фараоните.
 • Народите на Месопотамија. (The people of Mesopotamia)
 • Античка Грција. (Ancient Greece)
 • Рим - Антички Рим.
 • Античка Македонија. (Ancient Macedonia)
 • Во стариот век, појавата на писмо, на животот да бидат споделени од страна на култури од кои траги се сочувани до денес 3.500 пример. нема. - Во век.
 • Иранска Плато. (Иранска Plateau)
 • Средоземна Азија. (Mediterránea Asia)
 • Среден век, по падот на Западната Римска империја, во Европа започнува среден век.

Средниот век се поделени на:

 • Доцен среден век - крстоносните војни до средината или крајот на XV век.
 • Почетокот на средниот век - од Јустинијан први до крстоносните војни.

Средниот век може да се подели и според уметничките движења, во социјалните односи, преовладува феудализмот

 • Романса XI и XII век.
 • Новиот век, започна со Колумбовото откривањето на Америка во 1492 година да ја посетите во социјалните односи се појавува на капитализмот.
 • Предромантика X век. (Предромантика the X century)
 • Готика XIII и XIV век.

Во областа на уметноста на Новиот век се поделени на:

 • Основа и просветителство. (The base and the просветителство)
 • Барок. (Baroque)
 • Ренесансата. (The renaissance)
 • Модерните времиња - времиња на денес, се верува дека сето тоа започна по Првата светска војна во 1918 година.


                                     

3. Специфична историја. (A history)

Историја на области или луѓе. (The history of the fields, or to the people)

Историјата, за да биде во можност да се проучува според областити или луѓе:

Историја на Европа. (History of Europe)

 • Филип II македонски. (Philip II, a Macedonian)
 • Историја на Аргеадите. (The history of the Аргеадите)
 • Античка Македонија. (Ancient Macedonia)
 • Александар Велики. (Alexander The Great)
 • Историјата на македонскиот народ.
 • Римската Империја. (The Roman Empire)
 • Јулиј Цезар. (Julius Caesar)
 • Тоа е втората светска војна 1939-1945.
 • Француската Револуција. (The French Revolution)
 • Бенито Мусолини. (Бенито Mussolini)
 • Византиската империја. (The byzantine empire)
 • Адолф Хитлер. (Adolf Hitler)
 • На првата светска војна 1914-1918.
 • Студената војна. (The aftermath of the cold war)
 • Јосип Броз Тито. (Josip Broz Tito)
 • Југославија. (Yugoslavia)
                                     

4. Историјата како предмет во уметноста. (History as a subject in art)

 • "Цикличен на историјата" Цикличен ход историје кратка приказна од македонскиот писател Митко Маџунков од 1984 година.
 • "Историја" - песна на руски поет Александар Ревич.
 • "Историја" - песната на Никола Јонков Вапцаров.
 • "Лекција на историјата - втор дел a" англиски: Историја Лекција - II Дел - песна на американската рок група, "Минитмен" Minutemen, од 1984 година.
                                     
 • Институт за национална историја ИНИ - државна научна установа основана со уредба на владата на НР Македонија од 22 јули 1948 година, со основна задача
 • Историја на книжевноста или историја на литературата го проследува развитокот на литературата и литературните процеси во контекст на цивилизацискиот развој
 • Еврејската историја ја вклучува историјата на еврејскиот народ, вера и култура. Еврејската историја покрива период од речиси шест илјади години од времето
 • најчесто се дели на рана бутанска историја потоа историја од раниот среден век па сè до XX век и новата бутанска историја Камени алатки, орудија, слонови
 • периоди: Историја на Русија и Советскиот Сојуз 1917 1927 односно период од Октомвриската револуција до консолидацијата на моќта на Сталин Историја на Советскиот
 • погледнете Економска историја на светот, а за промени во економските идеи погледнете Историја на економските теории. Економската историја претставува изучување
 • Усна историја - историја претставена вид на раскажување или сеќавања на постари лица.
 • статија само за историјата на САД. За историјата на копното Америка, погл. Историја на Америка Историјата на САД се смета дека започнува кога луѓето преминале
 • Историја на исламот - историјата на исламот како религија и општествена установа. Според исламот, погрешно е да се каже дека историјата на Исламот во Арабија
 • Историјата на македонскиот народ или воопшто на историја на човековото живеење и присуство на територијата на Македонија, датира со пронаоѓањето на најстариот


                                     
 • Соединетите Држави, погл. Историја на САД Под поимот историја на Америка се подразбира историјата на Америка, односно заедничката историја на Северна и Јужна
 • Меѓутоа како што поминува времето, се воведува поширок поглед на уметничка историја барајќи сеопфатен преглед на сите цивилизации и анализа на уметничката
 • историја христијанството се раширило скоро по целиот свет и денеска, таа е најголемата религија со најмногу верници на светот. Во својата историја
 • во III век п.н.е. Општо гледано, во тој период Монголија имала слична историја со останатите степски пространства помеѓу Сибир во северна Русија и НР
 • Во текот на својата историја денешната територија на Алжир била под власта на различни народи, култури и режими. Фенекијците 1000 п.н.е. и Римјаните
 • За раната историја на денешните остров Зелен Рт многу малку е познато. Се смета дека до португалското доаѓање, островите не биле населени. Откриени се
 • Антика е поим кој го означува периодот на европската политичка и културна историја во кој водечка улога имале Стара Грција и Рим. Старогрчка цивилизација
 • Територијата на денешна Молдавија низ раната историја била на неколкупати населувана од страна на најразлични племиња како Даките, Гетите и голем број
 • текот на средниот век скоро никогаш не бил обединен. Голем дел од својата историја бил под власта на различни кнежевства. Кога норманите навлегле на островот
 • имала постојано влијание на развојот на Русија во текот на натамошната историја Киевска Русија одиграла голема улога за воведувањето на православното
                                     
 • Историја на азбуката - историјата на азбуката започна во античкиот Египет. Поимот азбука доаѓа од првите две букви од старословенската азбука: аз и буки
 • Историја на османлински Констанстинопол - периодот од заземањето на Цариград од страна на Османлиите на 29 мај 1453 година до распаѓањето на Отоманското
 • експедиција овде престојувала за време на Божик. Сепак почетокот на новата историја на Јужна Африка денеска се препишува на калвинистот Јан ван Рибек. На 6
 • Славјанско - маќедонска општа историја - обемно дело на 1688 ракописни страници, посветено на историјата на Македонија, напишано од Ѓорѓија Пулевски во 1892
 • јазично прашање во 19 век Попис 2001 Историја на македонскиот јазик, Блаже Конески, стр: 7, Култура, Скопје, 1967 Историја на македонскиот јазик, Блаже Конески
 • балтичките и словенските во Источна Европа. Многу малку е познато за раната историја на германите. Она кое е познато е нивните воени конфликти со Римското Царство
 • во историја на астрологијата, стр. 10. специјално издание за потребите на Факултетот за астролошки стуии, Лондон Николас Кампион: Вовед во историја на
 • постоеле уште од 1769, вистинската автомобилска историја започнува во 1885. Автомобилската историја се дели на доба врз основа на значајните промени
 • вклучени, но било обезбедено нивно подоцнежно оформување. Главна статија: Историја на Боцвана Територијата на Боцвана била населена со коисански народи
 • За раната историја на земјата се знае многу малку. Она што е познато е дека кон 900 година, Гвинеја била вклулчена во составот на Ганската империја. Од

Users also searched:

факултет за историја, институт за национална историја, национална историја, општа историја, праисторија, предмет историја, уким историја, историа, Историа, факултет, предмет, уким, општа, институт, национална, факултет за историа, предмет историа, уким историа, општа историа, праисториа, институт за национална историа, национална историа, историја,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Уким историја.

Историја Центар за развој на медиуми. Историја. Електрификација на Македонија 1909 1944. Првата светилка во Македонија се запалила во Скопје во 1909 година кога е изградена првата. Општа историја. Историја Компанија Samsung Северна Македонија. Почетна Историја. Showing all 5 results. Show sidebar. Прикажи 20 40 60. Стандардно сортирање, Подреди по популарност, Подреди по најнови. Национална историја. Историја на правото – двегодишни студии Правен факултет. ИСТОРИЈА НА НЛП: РАЗВОЈНИ ЕТАПИ. Моделирањето направено од успешни психотерапевти е изворната идеја за НЛП. Ричард Бендлер и Џон​. Праисторија. Светот на Citroen: Вести и историја на брендот. Историја. Центарот за развој на медиуми формално е регистриран на 5 март 2002 година, како невладина организација со седиште во Скопје,.

Предмет историја.

Историја на БДО BDO. Историја на БДО. БДО е глобална мрежа на сметководствени и консултантски компании, сите членки на БДО Internacional, кои обезбедуваат услуги за. Историја Македонски Белоруски Речникот Glosbe. Историја и политика. Почетна Книги Нефикција Историја и политика. Прикажани сите 12 резултати. Популарни, Последно додадени, Цена: Ниска. Историја Музеј на Македонија. Историја. Пред повеќе од половина век, Историскиот музеј, сега Одделение за историја при НУ Музеј на Македонија, започна со прибирање на.


Историја – ДавкА.

Чист пат за SEAT 124, иновативниот голем седан. На крајот на импресивната деценија, SEAT произведе повеќе од 1 милион возила. Продолжи до. Авто – Мото Сојуз на Македонија АМСМ. Историја. Printer friendly version Send by email. Основана во Мај 1990 година под името Макпетрол Компјутери како акционерско друштво. 1997 година. Hyundai Motors. Историја. Home Компанија Историја. 1950. Pasquale Natuzzi opens his first workshop in Puglia. This is where his first sofas are made entirely by hand.

Историја –.

Отворена изложбата Великата Степа: историја и култура. Во присуство на голем број гости и посетители, вчера во Археолошкиот музеј на Република. Историја на училиштето ООУ Христијан Тодоровски Карпош. Изработката на споменикот ја финансираше бизнисменот Зоран Зеленковски, како личен подарок во знак на почит кон Охрид и неговата историја.


Историја Archives.

Историја на правото – двегодишни студии. Во осмиот VIII семестар студентот треба да избере еден од понудените два модула: Модул А или Модул. Историја на Рош. Со распадот на Југославија и осамостојувањето на Словенија, JUB го доживеа еден од најтешките периоди од својата историја. Со загуба на повеќе. Историја ПСУ Алгоритам. Alfa Romeo: 110 години неповторлива историја. На 24 јуни се навршуваат 110 години од постоењето на Alfa Romeo, во текот на кои марката од. Историја на исплатени дивиденди WVP Fund Management. Инфографик 20 години МЦМС Историја PDF Печати Е пошта 20 ​godini mcms istorija Пред Следно. Поврзани: Граѓанските организации​.


Историја и политика Archives Антолог.

Историја. stara zgrada Институционализацијата на преветивната дејност на просторот на Северна Македонија почнала во дваесеттите години на. И С Т О Р И Ј А J O U R N A L O F H I S T O R Y. Домот на европската историја е пријател на еТвининг кој има за цел да иницира учење за транснационални перспективи низ цела. Историја – СУГС Раде Јовчевски – Корчагин. Историја. Градот Охрид има вековна традиција на музејската дејност. Познато е дека во црквата Св. Богородица Перивлепта во народот позната и.

Историја ФИКТ.

ИСТОРИЈА. Експертс е основан во 1989 година од страна на дипл.инг. Диме Матески, наменет пред се како сервис и асистенција на фабриките и. Историја на уметност UACS. ГРАВЕ ГРУПАЦИЈА. Историја. Уште во далечната 1846 година надвојводата Јохан кажал:Во единството на мнозинството лежи силата која создава.

Историја Coca Cola.

Историја. 1932. Фирмата Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke е основана во 1932 година од страна на браќата Др.Алфонс и Карл Кнауф. Двајцата. Историја Кнауф. Историја. ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ е нова единица на битолскиот Универзитет и е формирана во 2014.


Како да ја пребарам или да ја избришам мојата историја на.

Исто́рия область знаний, а также гуманитарная наука, занимающаяся изучением человека в прошлом. В более узком смысле история наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить последовательность событий, объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий. Историја на Стоби Национална установа Стоби. Основањето и растот на Институтот за историја е дел од историјата и развојот на Филозофскиот факултет во Скопје и универзитетот Св. Кирил и​.

Историја на градот Општина Штип.

Пребарајте ја историјата на купувања: Одете до Нагодување Центар за сметката Плаќања и купувања Историја на купувања за да ја проверите. Историја НУ Македонски Народен Театар, Република Северна. Историја на возила. Година. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013 2014 2016 2017 2018. Види повеќе. 1960. Cortina. Ford 20M. 1970. Pony. Институт за национална историја уким. Историја. На 13 септември 1995 година се одржа Основачкото Собрание на Македонска берза АД Скопје. Основањето на Берзата беше реализирано. Историја на компанијата JUB дооел. Институт за национална историја македонија institut za nacionalna istorija makedonija macedonia. Историја на електричната енергија – Матка. Историја на училиштето. Време и спомени, времето незапирливо минува, а во него човекот, или сите ние се обидуваме да правиме добри дела што. Историја Nestlé Nestlé. Историја. За компанијата Историја. Денес ЛУКОИЛ обезбедува повеќе од 2​% од светското производство на нафта и околу 1% од докажаните светски.


Историја LUKOIL.

Историја на уметност. Home \ course. Categories. Courses Search. All. All BA in Accounting and Audit BA in Architecture BA in Architecture and. Историја Институт за јавно здравје. Дома Историја град Астибо и рановизантискиот Стипеон, а средновековната историја започнува со населувањето на Словените.Од 976 до 1014 год. Инфографик 20 години МЦМС Историја Македонски центар. 1896. Година на основање прв успех. F. Hoffmann La Roche & Co. е основана во време кога индустриската револуција го менуваше. Историја Archives Амбасада на САД во Северна Македонија. За основоположници на театарот во Македонија се сметаат Јордан Хаџи Константинов–Џинот, драмски писател, преродбеник и учител, Војдан. Alfa Romeo: 110 години неповторлива историја Alfa Romeo. Со Стјепо Обад. Историја, XX 2, Скопје 1984, 13 27. 75. Охрид и Охридската област во XII и XIV век. Годишен зборник на Филозофскиот факултет на.


Историја Општина Јегуновце.

Зошто е Coca‑Cola светски лидер во доменот на одржлив развој? Во глобално рангирање кое го спроведува Дау Џонс индекси за одржливост,. Историја Околу Audi Македонија. За електричната енергија. во служба на човековите потреби, биле потребни векови и упорно и постапно откривање низа електрични појави. Од кога. 1960 Историја За SEAT SEAT. Светскиот рели шампионат, преку новите хибридни модели или концепт автомобили, тука се изградени речиси 100 години од историјата. Историја. Продукти по категорија Историја Арс Ламина. Историја. Во присуство на дел од членовите на матичната комисија на Универзитетот Гоце Делчев, претставници од студентите, професори и. Историја КИРМ. Од U.S. Embassy in Skopje 26 јануари, 2017 Теми: Вести, Историја, Настани Младата публика следи како резултатите од гласањето пристигнуваа. Историја Македонска берза. ИСТОРИЈА НА СТОБИ ВИРТУEЛНА ТУРА. Историографските податоци и археолошките истражувања ни овозможуваат да изградиме соодветна.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →