Back

ⓘ Категорија:Применета лингвистика
                                               

Применета лингвистика

Применетата лингвистика - интердисциплинарно научно поле кое идентификува, проучува и понудува решенија за секојдневни проблеми поврзани со јазикот. Некои од примети на оваа лимгвистика се наменети за образованието, лингвистиката, психологијата, компјутерските науки, комуникологијата, антропологијата и социологијата.

                                               

Јазична антропологија

Јазичната антропологија, или јазичаричка антропологија, е гранка од антропологијата, која се служи со јазичарички методи за решавање на антрополошки проблеми, поврзувајќи ја анализата на семиотичките и особено јазичаричките форми и процеси со толкувањето на социокултурните процеси.

                                     

ⓘ Применета лингвистика

 • еврејската граматика се развила за време на средновековната доба. Модерната лингвистика почнала да се развива во XVIII век, достигнувајќи го златното време
 • етика и политичка филозофија тие не расправале за ниту еден друг вид на применета наука. Аристотел ја одржувал острата разлика меѓу науката и практичното
 • описна лингвистика антрополошка лингвистика споредбена лингвистика историска лингвистика етимологија графетика фонетика социолингвистика применета лингвистика
 • описна лингвистика антрополошка лингвистика споредбена лингвистика историска лингвистика етимологија графетика фонетика социолингвистика применета лингвистика
 • описна лингвистика антрополошка лингвистика споредбена лингвистика историска лингвистика етимологија графетика фонетика социолингвистика применета лингвистика
 • описна лингвистика антрополошка лингвистика споредбена лингвистика историска лингвистика етимологија графетика фонетика социолингвистика применета лингвистика
 • описна лингвистика антрополошка лингвистика споредбена лингвистика историска лингвистика етимологија графетика фонетика социолингвистика применета лингвистика
 • Реторика од грчки ρήτωρ, rhêtôr, оратор, говорник е една од трите првични слободни уметности или trivium заедно со дијалектиката и граматиката Во
 • Писменост - поим кој традиционално се дефинира како способност за читање и пишување. Денес значењето е проширено да вклучува и способност да се користат
 • работат во основните училишта во САД со 10 различни јазици Центар за применета лингвистика 2005 Двојен јазик програми се поретки во САД училишта, иако истражувањата
 • јазик Писмо волофска азбука Статус Регулативен орган Центар за применета лингвистика во Дакар Јазични кодови ISO 639 - 1 wo ISO 639 - 2 wol ISO 639 - 3 или:

Users also searched:

...
...
...