Back

ⓘ Категорија:Применета генетика
                                               

Клонирање

Клонирање - бесполово размножување при кое се создаваат генетски истоветни единки на еден организам, било по природен или вештачки пат. При овој процес не се наследува само фенотипот, туку и генотипот. Процесот на клонирање често се случува во природата, и тоа кај: папратите, коралите, бактериите и канцерогените клетки. Освен во природата, постои и вештачко клонирање. Во шеестетите години на минатион век биле клонирани водоземци, а во 1997 година бил клониран првиот цицач, овцата Доли. Под терминот клонирање се подразбира дека еден организам ги има сосема истите карактеристики наследено од ...

                                     

ⓘ Применета генетика

  • етика и политичка филозофија тие не расправале за ниту еден друг вид на применета наука. Аристотел ја одржувал острата разлика меѓу науката и практичното
  • назначен на местото од Александар М. Пониатоф професор по инженерство и применета наука, во која позиција остана до неговото пензионирање како професор
  • до средината на 19 век, универзитетот одржуваше силно истакнување на применета математика, особено на математичката физика. Студирањето на овој предмет
  • Институт за применета нуклеарна енергија Институт за хемија, технологија и металургија Институт за историја Институт за медицински истражувања Институт

Users also searched:

...