Back

★ Хеленистичка култура                                               

Археолошки музеј (Теба)

                                     

★ Хеленистичка култура

Со освојување на Александар III македонски на Исток, имаше експанзија на македонската и грчката култура во тамошните поробени луѓе. Притоа, македонската и грчката култура, врши влијание врз културата на локалното население, и тие се возвраќале, со мал ефект врз нив. Па, таму е еден микс од македонскиот, грчкиот, и античките источните култури. Новата култура, што е спротивно на грчки или на хеленска култура, која беше доминантна, таа е позната како хеленистичка култура

Епохата на процутот на хеленистичката култура се нарекува како хеленизам, а државите во кои тие се развива хеленистичката култура се наведени како хеленскиот држави.

Хеленистичкиот период, тоа се започна од време на завојувањата на Александар III и на англиски јазик, тој продолжи, во сад, создадена по неговата смрт, и додека нивните потпаѓање под власт на владата, и како тие се смета за победа и разорувањето на градот Александрија, од страна на Арабјаните 642 пред една година бу. тоа е.

Луѓето кои живееја во Македонија во античко време го надживеал на своето физичко исчезнување, преку дела во матеркалната на културата што тие го оставија зад себе. Денес, воодушевува на нивната оригиналност и изворност. Среќна околност беше таа дека Македонија се наоѓа во блиското соседство на Егејско - римска, медитеранот, цивилизацијата, ќе се овозможуви постепено, тоа може да стане нејзин дел.

Денес, тоа е многу тешко, речиси невозможно, процентуално, за да се утврди бројката на Македонија, во римскиот период. Се разбира, дека најголемиот дел на гроздобер и хелинистичко време ќе претставува Пајонците и Македонците. Помалку се населиле беа области на Македонија од страна на Пенести, Бриги од елинистичко на Дарданци, Тракијци. Сепак, имало, и овој Ориенталци, особено во римскиот период, помеѓу и е сигурно да се потврди, тогаш Сарматите, Готите и многу имигранти од разни националности.

Римските легионери колонисти имаат различно потекло: шпанско, сириско, северноафриканско, далматинско, италско. На крајот на антиката во Македонија, сите од овие луѓе се веќе беа претопени во една хомогена етничка структура, познат како Ромеи. Страв пред застрашувачкиот пробив на Аварите и Словените, голем дел од Ромеите ќе се засолнат во сигурноста на мегаплите Солун и Цариград. Сепак, поголем е процентот на оние што ќе се влечат во висока гора пазуви каде што ќе преживее наредните векови, во голема мера со помош на сточарството како главната економска активност.

Во текот на средниот век, на Ромеите се исто така познат како Власи, луѓе кои, со тешкотии, го преживеал во планините, чувајќи ги длабоко во својата свест, ранохристијанските на пораката. Ова е христијанската смисла, ќе се обединат во влашкото малцинство член новодојдениот словенски народ, кој во следните неколку векови, ние ќе го прифати тоа.

                                     

1. Литература и театар. (Literature and theatre)

Хелените се многу вредни книжевни дела. Најпознат е еповите "Илијада", и "Одисеја", која е последица на поетот Хомер. Хелените пишување, и лирски песни, во кои изразувале лични чувства: љубов, омраза, радост, тага. Театарот има важна улога во животот на Хелените. Театарските претстави се случиле од свеченостите биле приредувани, во чест на Дионис – богот на виното и веселбата. Театар работи на несреќни настани и со тажен крај се викале трагедија, и се работи за една весела и смешни настани викале комедии. Најпознат автор на трагедијата биле Ајсхил, Софокле и Еврипид, и најпознат автор на комедии беше Аристофан.

Театарски претстави се одвива под отворено небо. Публиката во кината седела на камени седишта, поставени како што се скалите, во форма на полукруг. Глумците тие се играат на покрена фаза, и на пониските, рамен дел на театар, таму беше еден хор. Хеленските трагедии и комедии имаат голема уметничка вредност, и затоа, тоа е сега излезе во кината низ светот.

                                     

2. Филозофија на науката. (Philosophy of science)

Во Хелените не беше мудар човек. Овие беа филозофи, чие име значи "љубителите на мудроста". За разлика од објаснување на митологијата и религијата, тие се во различен начин се земе објаснувале појавите во природата и општеството како целина. Најпознатите филозофи биле Сократ, Платон и Аристотел. Хелените го направија големи достигнувања во областа на науката. Особено се развиени во историјата на математиката, инженерството, и медицината. Најдобро познат историчар, беше Херодот, кој исто така бил наречен "таткото на историјата". Повеќето угледни историчари биле, и Тукидид, и Ксенофонт.

                                     

3. Уметност. (Art)

Хелените биле добри мајстори и е изработиле прекрасни дела на уметноста дека тоа е денес одушевуваат со својата убавина. Најубави згради беа цркви. Најпознат беше храмот, Партенон во Атина, грција. Во цркви полни со статуите на боговите и божиците, кои ги направи вешти уметници. Од вајарските дела најпознати се: Фрлач на диск, Носител на копје, и други. Внатрешноста на храмови и други јавни згради била украсувана со ликот на митологија, религија, и ден-за-ден живот на Хелените.

                                     

4. Митологија и религија. (Mythology and religion)

Како и другите народи од тоа време, и Хелените не биле во можност да разберат и објаснат причините на некои појави во природата и во општеството како целина. Тие се чини дека имаат објаснувале како невидлив, натприродни и натчовечки сили. Приказните на оние сили на богови и херои се нарекува митови. На сите митови, и заедно ја сочинуваат митологијата на еден народ. Хелените имаат многу богата митологија. Хелените верувале во многу богови. Врховен бог бил Зевс. Тој бил господар на светот на боговите и на луѓето. Во прилог на тоа, многу од тоа беше Хера – божицата на небото и жена на Зевс, Аполон – бог на светлината, и покровител на уметностите, Атена – божица на мудроста, Афродита – божица на убавината, и многу повеќе. Хелените верувале дека боговите имаат човечки изглед, и човечки вештини, и да живеат во убави дворци на врвот на планината Олимп. Нивните богови Хелените им помогне на граделе храмови, каде што тие се молеле, и носеле подароци. Хелените веруваат во титани, кои имаат натприродна моќ, и во херои-полубогови. Најпознат титан беше Прометеј, и најголемиот јунак, е Херакле.                                     

5. Олимписки игри. (Olympic games)

Хелените приредувале разни обреди во чест на боговите. Најпознатите беа на олимписките игри. Тие се организираат на секои четири години во чест на богот Зевс. За да бидат имплементирани во градот Олимпија на Пелопонес, каде што тој беше најпознати се храмот на богот Зевс. На местото на нејзиното одржување, игри го добиле и своето име. За време на олимписките игри прекинувале сите на омраза беше воспоставуван светот на мир и почитување на сите Хелени. Игри траеле пет-ден. На учесниците им се натпреварувале во трчање, скокање, борење, фрлање на копје, и диск, трки на коњи, и во другите дисциплини. Победниците биле прославувани во сите Хелада како големи јунаци, и како награда за шеф на нив ставале венци од маслинови гранки. На првите олимписки игри беа одржани во 776 година пред бу. д., но тие беа укинати во 393 година, на ти. тоа е.

                                     
 • Археолошкиот музеј Теба - музеј во Теба, Грција. Хеленистичка грчка енкаустична слика на мермерна гробовна плоча, прикажан е портрет на младо момче по
 • Археолошки наоѓалишта Градиште - римска населба Кале - хеленистичка населба Разбојна Дупка - хеленистичка гробница Живко Јанкуловски Турски документи за историјата
 • Остатоци од материјалната култура во Македонија од античкиот период има ширум целата нејзина територија. Позначајни остатоци од градови има во: Хераклеја
 • на Римјаните во 30 г.п.н.е. Во хеленистичката период се појавува нова култура која настанува со мешање на 3 компоненти: македонската, хеленската и староисточната
 • областа се повеќе станувала хеленистичка Евреите од Александрија создале уникатна фузија на грчката и еврејската култура додека Евреите во Ерусалим
 • Медитеранските цивилизации од класичниот период Античка Феникија Стара Грција Хеленистичка цивилизација Античка Картагина феникиска колонија Антички Рим Римското
 • тајност од јавноста. Мистичните религии формирале еден од трите вида хеленистичка религија, каде другите две се култот на владетелот, односно етничката
 • Александар не можело да се одржи, тоа резултирало со хеленистичка цивилизација и ширење на грчката култура на териториите освоени од Александар. Општо земено
 • Иако денешниот македонски народ има главно словенски јазик, облелжја и култура сепак антрополошките, генетските и етнолошките проучувања покажуваат дека
 • интензитет, се одржала и во текот на раното Римско Царство. Последната хеленистичка фаза на сите испитани пунктови е проследена со една појава манифестирана


                                     
 • рамки. Антички Период Филип II Македонски Александар Македонски Хеленистичка култура Кралеви на Античка Македонија Македонија во Римското Царство Македонија
 • во Југоисточниот Медитеран. Притоа, дошло до уништување на микенската култура Дел од преселбите се одвивале по долината на Вардар, па, така, повеќе
 • Вавилонската мисла имала значително влијание врз раната старогрчка и хеленистичка филозофија. Конкретно, вавилонскиот текст Дијалог на песимизмот содржи
 • имале ефект на спречување на асимилацијата на тие Словени во византиската култура кое го промовирало формирањето на посебен идентитет. Главна статија:
 • зависна од Европа. Персија се јавува како тема во уметноста и во популарната култура Персијанецот Persa - комедија на староримскиот писател Плаут. Персијанци
 • речници, да се отворат училишта, да се воспостават медиуми и национална култура да се изградат фабрики и електрични централи. Неписменоста кај населението
 • Метално време Антика Филип II Македонски Александар III Македонски Хеленистичка култура Македонија во Римската Империја Среден век Македонски Словени Македонска
 • православната духовна култура Таа била нераскинливо поврзана со селските манастири и цркви. Составен дел на македонската христијанска култура била и народната
 • За развојот на македонската национална мисла до создавањето на ТМОРО, Култура - Скопје, 1980 Спомени, Димитар Влахов Устав на ТМОРО Правиник на буг.
 • Метално време Антика Филип II Македонски Александар III Македонски Хеленистичка култура Македонија во Римската Империја Среден век Македонски Словени Македонска
 • стр. 125. Никола Ј. Вапцаров, Песни. Скопје: Македонска книга, Мисла и Култура 1988, стр. 130 - 131. Илинденска епопеја, дел 1, автор Ангел Динев, Софија
 • За развојот на македонската национална мисла до создавањето на ТМОРО, Култура - Скопје, 1980 Литъл Бой, Живописание путешествия по европскй и азиатской
                                     
 • Дрво што крвави. Скопје: Детска радост, Наша книга, Македонска книга, Култура Мисла, 1991, стр. 181 - 185. Васил Н. Златарски, История на Първото българско
 • Метално време Антика Филип II Македонски Александар III Македонски Хеленистичка култура Македонија во Римската Империја Среден век Македонски Словени Македонска
 • Метално време Антика Филип II Македонски Александар III Македонски Хеленистичка култура Македонија во Римската Империја Среден век Македонски Словени Македонска
 • Метално време Антика Филип II Македонски Александар III Македонски Хеленистичка култура Македонија во Римската Империја Среден век Македонски Словени Македонска
 • Метално време Антика Филип II Македонски Александар III Македонски Хеленистичка култура Македонија во Римската Империја Среден век Македонски Словени Македонска
 • Леонид од Александрија, кој му овозможил образование за старо - грчката култура и истовремено го поучувал за Светото Писмо. Според христијанскиот историчар
 • Метално време Антика Филип II Македонски Александар III Македонски Хеленистичка култура Македонија во Римската Империја Среден век Македонски Словени Македонска
 • Метално време Антика Филип II Македонски Александар III Македонски Хеленистичка култура Македонија во Римската Империја Среден век Македонски Словени Македонска

Users also searched:

култура, Хеленистичка, Хеленистичка култура, хеленистичка култура,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Античкиот портрет во Република Македонија Repository of UKIM.

The Annual program of the Ministry of Culture of the NI Institute for Protection of Monuments of Culture and. Museum Наодот на фрагмент од хеленистичка. Download PDF археолошк НФОРМАТОР. Оваа империјална доминација – независно дали хеленистичка, романска или The Global System: Economics, Politics and Culture. Cambridge. План за управување со Светското природно и културно. Хеленистичка и римска некропола каде е откриена и ранохристијанска базилика од V. VI век семејната гробница во североисточното предградие на.

Монографија Манчевски Кинотека на Северна Македонија.

Culture, including the architecture as well. The building in a serbian byzantine хеленистичка рафинираност: од три страни приземјето го обиколуваат. Александар III Македонски ИДИВИДИ форум а 16. Хеленистичка локална и импортирана керамика и кујнска керамика, потоа метален накит, орудија и оружје, стаклени предмети…,.


З Б О Р Н И К Меѓународен Славјански Универзитет.

В. соколовска 1991, Хеленистичка керамика во Повардарјето, Жива антика, culture and religion in the paionian territory is ex pressed manysided, the. Музеј на град Неготино. На англиски: Alexander had founded Hellenistic culture to every corner of his empire. Овде треба да потенцираме дека терминот хеленистичка. GLASNIK UGD Academic Repository. Класична, хеленистичка и римска. Секоја од нив е поделена на голем Green, Peter 1993 Hellenistic History and Culture. London. Грбић, Миодраг ​1938.

Демир Капија Culture Map.

Тоа се теракотни фигури со претстави на кибела, хеленистичка локална и импортирана керамика и кујнска керамика, потоа метален накит, орудија и. Олимпија град в Koskiná. Culture of late Iron Age in the Vardar region with sepulchral items typical for the areal Хеленистичка гробница од Марвинци, Културно наследство XII XIII,.

РЕЛИГИЈА И КУЛТОВИ ВО ХЕЛЕНИСТИЧКО ВРЕМЕ Kalamus.

PRI Institute of old slavic culture Prilep. International editorial ориентализирана римска и културна сфера со изразена хеленистичка традиција. Во. Vol. 47 BALCANOSLAVICA. Разновидни предмети: ќерамика, работена на грнчарско тркало, хеленистичка ќерамика, амфори, разни видови на садови, светилки,. MЕДИТЕРАНСКИОТ ХРОНОТОП Мираж. A history that according to the deal is Greek. We are different within these boundaries, with our uniqueness, with our culture, with our history,.


Г202З 18: АНТИЧКА ЛИРИКА – Филозофски факултет.

Tomasic D 1948 Personality and Culture in Eastern European Politics New York W не само македонска туку и хеленистичка што е различно од маке. Zaev officially renounces Macedonians in Aegean Macedonia and. 89 КУЛЬТУРА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ ТРУДА Ю.В. античко време ја одвојувала Источната хеленистичка од Западната. The ancient town at Isar Marvinci, Valandovo Kalamus. До стадионот – 10: Стадион – 11: Стоа на Ехо – 12: Градба на Птоломеј II и Арсиноја – 13: Стоа на Хестија – 14: Хеленистичка градба – 15: Храм на. ЦИВИЛНО ОПШТЕСТВО: ИСТОРИЈАТ И СОВРЕМЕНИ ИДСЦС. Балканска и хеленистичка медитеранска, средноевропска и словенска Macedonian Literature and Culture in the Context of the Mediterranean Cultural. Античката историја на Македонија и Балканот во делата на. Publishing supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia неможноста да го избегнеме терминот хеленизам и хеленистичка,. Ministry of Culture and Archaeological Museum of Macedonia Gradeshnica culture, still certain distinction can be helenistichka naselba. Го поставил почетокот на Хеленизмот. Цела една епоха от историјата се нарекува Хеленистичка епоха, а таа започнува со делото на Александар.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →