Back

★ Култура (издавачка куќа)Култура (издавачка куќа)
                                     

★ Култура (издавачка куќа)

Во текот на работата на издавачката куќа, "Култура", директорската функција се врши:

 • Националната Елимов. (The Елимов)
 • Ана Ќовкарова. (Anna Ќовкарова)

Во различни периоди на време, работа во една издавачка куќа, главен уредник јас се врши:

 • Глигор Стојковски. (Gligor Stojkovski)

Седиштето на "Култура" се наоѓа на следнава адреса: Бул. "Сп. Св. климент Охридски" 68а Скопје, македонија.

"Култура" во нивна сопственост, постојат две книжарници. Една од нив се наоѓа во центарот на Скопје, македонија и важи за еден од најрепрезентативните книжарници во земјата. Оваа издавачка куќа има соработува со неколку приватни книжарници во земјата, и во своите книжарски простор има на Економскиот факултет во Скопје, македонија.

                                     

1. Прашањата на Културата. (The issues of Culture)

Каталог на "Култура" опфаќа широк спектар на наслови:

1945-1959

 • Алеко Константинов, Од Гањо 1952.
 • Славко Јаневски, Крвава серија: лирски делови, 1945.
 • Оноре на Балзак, Чичко Горио 1953.
 • Блаже Конески, Везилка 1955.
 • Андре Жид, Патување преку Конго 1957.

2010-2019

 • Таки Фити, Економија - Принципи на економика, 4. волумен 2014.
                                     

1.1. Прашањата на Културата. 1960-1969

 • Џон Чаповски, Пепел под маслините 1963 година.
 • Тадеуш Ружевич, Поезија, избор, 1965.
 • A. D. Мунд, Минхаузен 1964.
 • Живко Чинго, Нова Пасквелија 1966.
 • Живко Чинго, Пасквелија 1968.
 • Јован Стрезовски, Патот до зори, 1962.
 • Михаил Шолохов, Донски приказни, 1965.
 • Националната Солев, кратката пролет на Моно Самоников 1964.
 • Луис Карол, Алиса во земјата на чудата, 1965.
 • Првиот Пејчиновиќ, Зборот на бог, за време на празниците, 1968.
 • Божин Павловски, Игра на љубовта 1964.
 • Славко Јаневски, Потекнува Од 1965 Година.
 • Живко Чинго, Пасквелија 1963 Година.
 • Блаже Конески, Везилка второ, обновено издание, 1961.
 • Mo. В. Гогољ, Тарас Буљба, второ издание, 1966.
                                     

1.2. Прашањата на Културата. Библиотека "детска радост на животот". (Library "kids the joy of life")

Во рамките на "детска радост на животот" се објавени во следните книги:

 • Ѓ. Јакшиќ, "Сиромашката Банаќанка".
 • Вие. Стрезовски, "Минатата фишек".
 • (Д). Видачек, "Оросено чело".
 • В. Матавуљ, "Пилипенда". (C. Матавуљ, "Пилипенда")
 • В. Кович, "Итрицата Мица".
 • Подгорец в., "Сребрена школка".
 • В. Новак, "Ненаситност, и појава на сиромаштија".
 • Р. Чолаковиќ, "досие на НОБ".
 • Ii. Бојаџиски, "Првите цутови".
 • E-mail. Лазаревиќ, "Избрани приказни".
 • Ii. Ќопиќ, "Приказни на НОБ".
 • E-mail. A. Чарскаја, "Синоока самовила".
 • Добро. Ивановски, "О, ти мило детенце".
 • О земјо моја. Николова, "Приказни на Зоки Поки".
 • В. Андреевски, "Јагоди". (C. Андреевски, "The Strawberries")
 • Ii. Нушиќ, "Сомнително лице".
 • В. Иго, "Козета". (C. Иго, "Козета")
 • В. Назор, "Со партизани".
 • В. Раичковиќ, "Гурие". (C. Раичковиќ, "Гурие")
 • Ii. Крањец, "Избрани приказни".
 • Mo. Прерадовиќ, "плод на јазикот".
 • Mo. Кочиќ, "Јазовецот пред суд и други приказни".
 • Г. Радовиќ, "Еден збор".
 • В. Иго - H. Санд, "Бабини и дедови приказна".
 • Г облак "Зелена патрола".
 • Ф. Бевк, "Книгата на Тито".
 • Подгорец в., "Прости ми канаринке".
 • В. Наумчески, "Светли солзи".
 • A. Улјанова, "Детството и училишни години на Ленин".
 • Mo. Воранц, "Момина солза".
 • Ii. Миркуловска, "Цвеќенца".
 • Вие. Јовановиќ (You. Jovanovic) - Змај, "Избрани песни за деца".
 • Ii. Горчлив, "Приказни за деца".
 • Вие. Стрезовски, "Шарени огледало".
 • Ii. Ловрак, "c облачно".
 • Ii. Глишиќ, "Првата бразда".
 • Добро. Андриќ, "Данок во крв".
 • Епски народни песни, "Лик над го направи тоа".
 • Т. Селишкар, "Маска". (T. Селишкар, "The Mask.")
 • Добро. Цанкар, "Направени Јернеј и тоа е десно".
 • В. Хауф, "Носко". (C. Хауф, "Носко")
 • Подгорец В., "Туника". (Подгорец C., "Tunic")
 • Ii. Ситниковски, "Мајмунката заспивалка пеење".
 • C. север, "Верни пријатели".
 • В. Цариќ, "Бел волк".
 • Европа народни приказни, "Магија прстен".
 • В. Николески, "Приказни од моето село", том I и II.


                                     

1.3. Прашањата на Културата. 1970-1979

 • Христо Андонов-Полјански, Гоце Делчев и неговото време-1978.
 • E-mail. Mo. Толстој, Војна и мир, 1978.
 • Ернест Хемингвеј, старецот и морето / имаш тоа и вие немате 1979.
 • Ернест Хемингвеј, За кого се борат ѕвона 1979.
 • Чарлс Дикенс, "Дејвид Коперфилд" 1976.
 • Ернест Хемингвеј, Острови во 1979 напон.
 • Стендал, Пармскиот картузијански едно – копче за јачина прво да 1976.
 • Ернест Хемингвеј, Збогување со 1979.
 • Ернест Хемингвеј, Преку реката и низ дрво, 1979.
 • Стендал, Пармскиот картузијански еден – том ii 1976.
 • Ернест Хемингвеј, Сонцето повторно ќе се зголеми, 1979.
 • Марк Твен, "Vol. Соер" 1973.
                                     

1.4. Прашањата на Културата. 1980-1989

 • Ханс Кристијан Андерсен, Сказни 1980.
 • Славко Јаневски, Чекајќи чума, 1984.
 • Стале Попов, Итар Пејо 1980.
 • Шарл Бодлер, Цвеќињата на злото, 1982.
 • На Тарапуза, Насмеани постојана 1980.
 • Славко Јаневски, Девет керубинови векови, 1986.
 • Министерот Миљковиќ, Изборот На 1988.
 • Славко Јаневски, Кучешко распетие 1984.
 • Славко Јаневски, Одбраната приказни 1980.
 • Славко Јаневски, Легионите на Свети Адофонис 1984.
 • Глигор Поповски, Сказна на Вилен 1980.
 • Ацо Шопов, Песни, 1988.
 • Александар Стојановски, Иван Катарџиев, Данчо Зографски, Михајло Дела, Историјата на македонскиот народ, 1988 година.
 • Никола Ј. Вапцаров, Песни, 1988.
 • Михо Атанасовски, Еден лав плаче од страв 1980.
 • Сергеј Есенин, Песни, 1988.
 • Вилијам Шекспир, Ромео и Џулиета 1988.
 • Григор Витез, Сказна за глинената птица 1980.
 • Оливера Николова, Приказна за Зоки Поки 1980.
 • Џон Јованович-Змај, Песни, 1980.
 • Ванчо Николески, "Гоце Делчев" 1987.
 • Блаже Конески, Писмо 1987.
 • Неџати Зекирија, Децата во нашата улица, 1980.
 • Славко Јаневски, Шеќерна приказна на 1980-тите.
 • Иван Цанкар, на пругорнината 1983.
 • Данте Алигиери Пеколот 1988.
 • Федерико Гарсија Лорка, Неверна жена, 1982.
 • Отон Жупанчич, Цицибан 1980.
 • Алекса Шантиќ, Песни, 1987.
 • Во текот на Андриќ, Мостот на Дрина 1984.
                                     

1.5. Прашањата на Културата. 1990-1999

 • Ацо Шопов, на Небото во тишина, приредувач Веле Смилевски 1990.
 • Џон Додовски, Светиот лудило 1999.
 • Анте Поповски, Дрво-она што крвава 1991.
 • Славко Јаневски, Скаменетиот Орфеј 1990.
 • Генади Болиновски, Играјќи во прозорецот што се појавува, 1990 година.
 • Мијоко Мацутани, Таро од земјата на Планините 1993.
 • Роберт Л. Стивенсон, на Островот со скриеното богатство 1993.
 • Блаже Конески, Црна и 1993.
                                     

1.6. Прашањата на Културата. 2000-2009

 • Џон Чаповски, Тагата на Мајлс Франклин под Кајмакчалан 2004.
 • Џон Чаповски, Отровот на Тамарискот 2002.
 • x x. X. Велс, Временската Линија 2001.
 • Оливера Николова, Девојките на Марко во 2001 година.
 • Џон Додовски, Нарација стратегии во психолошкиот роман во 2004 година.
                                     

1.7. Прашањата на Културата. 2010-2019

 • Таки Фити, Економија - Принципи на економика, 4. волумен 2014.
                                     
 • Мисла - македонска издавачка куќа со седиште во Скопје. Во 1965 година започнала со работа Мисла најпрвин како ревија за култура и уметност, а малку
 • Наша книга - македонска издавачка куќа со седиште во Скопје. Директори на Наша книга биле: Никола Штрковски Атанас Бојароски. Одговорни уредници на
 • чоџуклари издавачка куќа Култура Скопје, 1961 Ески сокагин чоџуклари издавачка куќа Детска Радост 1967 Ѓузел недр чиркин недр издавачка куќа Култура
 • Скопје. Издавачкиот центар од 2010 година објавува списание за книжевност и култура на српски јазик. Седиштето се наоѓа на ул. Гемиџиска 16, Скопје. Работниот
 • македонска издавачка куќа со седиште во Скопје Издавачката куќа ја основа Коста Бојаџиевски, во 1993 г. Седиштето на издавачката куќа Сигмапрес се
 • Македонска книга - издавачка куќа со седиште во Скопје. Македонска книга била наследник на издавачката куќа Кочо Рацин основана во 1951 година, која
 • Темплум - македонска издавачка куќа која објавува проза, поезија, монографии и есеи од македонски и странски автори и го издава списанието Маргина
 • Вермилион е македонска издавачка куќа основана во 2006 година, насочена исклучиво кон децата и младите. Нејзината мисија е на децата и младите да им понуди
 • Детска радост - македонска издавачка куќа со седиште во Скопје. Во 1970 - тите, Детска радост била организација т.н. Основна организација на здружениот
 • работел како главен и одговорен уредник на издавачката куќа Мисирков Битола - прва издавачка куќа во Р. Македонија, надвор од главниот град, чијшто покренувач


                                     
 • советник за издавачка дејност во Министерството за култура За време и по неговиот ангажман во министерството, Шабани и неговата издавачка куќа Серембе се
 • страна на турската издавачка куќа Everest Yayinlari од Истанбул, а во 2003 година бил објавен и во Цирих од страна на издавачката куќа Diogenes Verlag
 • различни проблеми на словенечката култура и општество и нејзината иднина, и втора најстара словенечка издавачка куќа која објавува оригинални дела и преводи
 • Магор - македонска издавачка куќа со седиште во Скопје. Издавачката куќа Магор е основана во 1992 година. Седиштето на Магор се наоѓа во Скопје, на
 • Материјали и истражување. Том V Ед. A. M. Астакова и други - М., Л Издавачка куќа на Академијата на науките на СССР, 1960 година - S. 167 - 182 Рибаков
 • од Скопје. Ова книжевно дело доживеало во 1974 година, приштинската издавачка куќа Рилиндија да го издаде романот Големите скитачи на албански јазик
 • Институтот Отворено Општестсво Македонија, работел како координатор за издавачка дејност. Потоа работел како извршен директор на Центарот за мултикултурно
 • истражувања Академиjата исто така поседува сопствена издавачка куќа - Академска издавачка куќа Проф. Марин Дринов Официjална страница на БАН, дел
 • Балканот. Во Македонија е покренувач на едицијата Светска сатира издавачка куќа МАКФОРМ во која се објавени неколку книги на балкански сатиричари
 • книга Хесперида епопеја за Канарските Острови, во најпрестижната издавачка куќа за поезија, Висор од Мадрид, која беше извонредно примена од страна
 • Култура 1970, стр. 18 - 19. Eugene Delacroix 2009 - Дороти Биси издавачка куќа BiblioBazaar The Story of Art 1995 - Е. Х. Гомбрих издавачка куќа
 • промовирале својот албум Rudimental објавен под етикетата на њујоршката издавачка куќа Funky Town Притоа, албумот бил издаден со примена на нова технологија


                                     
 • Армандо Дебељух во која бил главен и одговорен уредник, и Истарската издавачка куќа Жакан Јури 1994 чиј е сопственик, директор и главен и одговорен
 • print: 1857 - 9299 и ISSN online: 1857 - 9302, во издание на официјалната издавачка куќа на универзитетот, Меѓународниот центар за славјанска просвета МЦСП
 • за стихозбирката Убавата Разделина најдобра творба од реномираната издавачка куќа Мисла за романот Змија Рациново признание за романот Магла наградата
 • ISBN 978 - 5 - 02 - 025238 - 7 Креновинович Е.А. Нивггу. - Јужно - Сахалинск: издавачка куќа Сахалин, 2001 година. - ISBN 5 - 88453 - 025 - 0 Нивги Сахалин: современ
 • неговата работа во популаризацијата, собирањето, одржувањето, формирањето на издавачка продукција и посебноте негување на книжниот фонд во Битола. Како главен
 • Македонската радио - телевизија. Албумот се појави под етикетата на белгиската издавачка куќа Crammed disks, со што ќе остават силен впечаток и ќе им овозможи да
 • и тешко се менува. Книгата Фаренхајт 451 објавена од американската издавачка куќа Балантине која најчесто се користи во американските училишта, е во верзија
 • објавен на 23 февруари 2018 година. Албумот е издаден преку дискографската куќа Авалон продукција во Македонија. Насловната фотографија на албумот е портрет

Users also searched:

издавачка куќа наша култура, култура издавачка куќа, култура каталог, matica mk, nasa kniga mk, продавница за книги, sakam knigi, три издавачка куќа, издавачка, куа, култура, Култура, sakam, nasa kniga mk, matica mk, три издавачка куа, sakam knigi, издавачка куа наша култура, култура каталог, knigi, каталог, продавница за книги, продавница, книги, nasa, kniga, matica, наша, култура издавачка куа, Култура издавачка куа, култура (издавачка куќа),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Продавница за книги.

Издавачка куќа Блесок Поезија од Бранко Чегец Нова ТВ. Концептот на креативното културно претприемништво е во фокусот на ​игра Tie Dye и Ника Гавровска, издавачка куќа Гаврош и кафе книжарница​. Култура каталог. За нас – АРТКОНЕКТ. Култура. ул. Никола Кљусев бр. 6, Скопје. 389 2 3296 763. info@kultura.​. НЕШТО ЗА НАС. За нас Клуб на читатели Книжарница Култура.

Sakam knigi.

ЦУ во Култура. Криза во културата и или култура во кризата е циклус на онлајн трибини Институтот за култура и уметност при Меѓународен Славјански Издавачка куќа и книжарница Студентско радио Проценки за. Култура издавачка куќа. Издавачка куќа КУЛТУРА Fashion & Lifestyle Expo. Залиха: Достапен Димензии: 14.00cm x 20.00cm Година на издавање: 2010 Број на и: 140 Корица: мек повез Јазик: македонски. 105.00 ден. Nasa kniga mk. Култура на градење Арс Ламина. Пред донесувањето на Законот за културата во 1998 година, Во 1945 година имало регистрирано само една издавачка куќа, во 1950 година – 12.


Три издавачка куќа.

399 Фредерик Бегбеде Издавачки центар Три. Министерството за култура успеа преку овој модел на поддршка да бидат објавени од бугарската издавачка куќа Персеј од Софија. Градоначалник на Општина Центар. ИЗДАВАЧКА КУЌА: Култура 132. За нас Општи услови Заштита на лични податоци Како да се регистрирам? Како да купам книга? Политика за. НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид. Наслови од Сидни Шелдон има од издавачката куќа Наша култура. Јас ја купив од Охрид пред две години од некоја Силсонс издавачка куќа, но, сега. Успешни претприемачи гости на Меѓународниот форум на. Значи, ние како издавачка куќа во годините во коишто постоиме, а не постоиме година, две три пет туку 20 години, сме продуцирале.

Култура Денар Part 215.

Заменик министерот за култура на Република Србија, Александра Фулгоси, на свеченост на Саемот на книга во Белград на 27 октомври му ја врачи. Седи дома, читај книга Книжарница Култура Facebook. ЖИВОТ ТОП ВЕСТИ УРБАНА КУЛТУРА 16.11.2020 16.11.2020. Српската издавачка куќа Систем стрипс со стрип омнибус Фронт линија во кој има и​.


Шкупи јавно бара да ѝ бидат прифатени издавачките проекти.

Издавачка куќа Блесок Поезија од Бранко Чегец Полн месец во на македонското и хрватското Министерство за култура. Историска фонологија на македонскиот јазик на Блаже. Оригинален наслов на книгата The Culture of Building. ИСБН 978 608 4535​ 09 6. Година на издавање 2009. Издавачка куќа Арс ЛАМИНА. Листа на издавачи. Издавачка куќа КУЛТУРА. Издавачка куќа КУЛТУРА Промоција на ​ДЕТОКСИКАЦИЈА НА УМОТ предизвик во 21 ден February 22.


Елитна и масовна култура Издавачка куќа ФЕНИКС.

Културно информативниот cентар на Р. Македонија, Клубот на дејците на културата Русе и Издавачка куќа Авангард принт Русе, на 10 април во 18. Зелено Скопје преку култура, наука и технологија на Скопје. Соработка и истражување, издавачка куќа Бегемот, МакеДокс, Вардар филм, Архитектонскиот и Шумарскиот факултет од Скопје,. Музичко – ликовен настан по повод пет години од Култура. Книжарница. ЃУРЃА ИЗДАВАЧКА КУЌА. Издавач. Книги Роте Куманово. Библиотека. Книжарница. КНИГОХОЛИЧАРИ. Производ Услуга​. КНИГИ A B C D E F G J L M 1 ПРОЕКТИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА. Култура – како цивилизациска придобивка, попрво потреба и на граѓаните од Книжевна промоција со издавачка куќа Три.

Магијата на македонската литература ИП Култура на Саемот.

Keywords: Koneski, intercultural relations, phonology, German culture, издание на МАНУ и на Фондацијата Трифун Костовски, а издавачка куќа Култура,. Ајде да зборуваме за писменоста! – интервју со Ана Ковкарова. Промоцијата на домашната литература е еден од приоритетите на нашата издавачка куќа. Големината која е испишана под перото на нашите автори. КНИГИ ОД НАША КУЛТУРА ПО НАМАЛЕНИ ЦЕНИ Комарец. 5.17 Развој на Центар за современа култура, уметност и културни политики. Различна издавачка куќа, во текот на една недела, ќе изврши.

Ја барам книгата а 4 Фемина Форум.

Деновиве во реномираната издавачка куќа ПНВ публикации од Скопје, од печат излезе новата збирка песни на истакнатиот македонски писател. Книги Култура. Штандот на Издавачката Куќа Наша култура кој се наоѓа до самиот влез на Пицерија Аквариум на вториот кат во Градскиот. Култура и туризам Македонска нација. Тргнувајќи од трите компоненти на културата: техничкото завладување со Издавачка куќа: Магор Автор: Зигмунд Фројд Достапност: На залха.


Култура – а 7 – MyBooks.

Фестивалот за литература Арт ареа во Кино Култура маало на издавачка куќа Бегемот, книги полна со кратки и мудри приказни. Министерството за култура: Проектите од издавачот Шкупи не. Издавачка куќа Феникс – Скопје Фондација за културна и научна афирмација и презентација Македонија презент – Скопје Институт за.

Македонската издавачка куќа Икона ја доби престижната.

Home КултураЛиста на прифатени проекти и одобрени средства по Издавачка куќа Феникс, Виртуелна библиотека, 30.000.00. Годинава 17 македонски дела ќе бидат преведени на 17. МНТ за изведбата на Вечната куќа награден со бурен аплауз и овации во Будимпешта април 21, 2015 0. Со бурен аплауз и со овации беа. Две децении издавачка куќа Три специјална едиција со 20. ИКОН асоцијација за култура. Ликовен симпозиум ОМЕРИКА. 80000. 28 Фестивал на урбана култура МУРАЛ. 2020 Издавачка куќа Бегемот. Листа на поддржани проекти од областа на културата 2020. Денешната култура препознатлива за Пелагонискиот регион е резултат на Ткаењето на културата и традицијата на Пелагонија започнува уште со.


Покана за онлајн трибина Криза во културата и или култура во.

Во издание на реномираната издавачка куќа НАМПРЕС од Скопје, деновиве излезе од печат најновата книга на новинарот, политичар и дипломат М р. Листа на прифатени проекти и одобрени средства по Конкурс за. Додека си дома, користи бесплатни од култура и уметност, и уживај. Илустрирана книга за деца Коронавирус @ Издавачка куќа Феникс. Култура и. Издавачка куќа КУЛТУРА. Основана во март 2016, a во 2017 година започнува дејност како издавачка куќа. Во период кога во културата општо, а во издаваштвото особено,. Гордана Михаилова Бошнакоска, проект: Промоција на книга. Лектор: Александар Џукески. Издавачка куќа: Култура. Права: Георги Константиновски. Патот на еден архитект претставува архивска.


За нас – goten publishing goten publishing – Издавачка куќа Готен.

Издавачката куќа Шкупи по втор пат јавно побара подршка од на конкурсот за издавачка дејност на Министерството за култура,. Неугодното во културата Bookland. Никаде без ќерка ми е автентична приказна за љубовта, за личната драма, за траумите и за понижувањата на една современа Американка. Голем попуст на литература во Книжарница Книжарница. DerКултураКултура.Портал. Две децении издавачка куќа Три специјална едиција со 20 наслови. Дваесет години постоење издавачката. Култура Page 308 of 1472 Макфакс. Пронајдени резултати за тагот: Издавачка куќа Антолог. КУЛТУРА издание на Фестивалот, кои ќе се одржат денес, 30 октомври, во Кино Култура. Закон за Агенцијата за книга на Република Македонија. AE AED studio, Red box AE AED studio, Tanesi Ag Agencija Matić Ag Agencija Obradović AG AGM knjiga Ag Agnosta Ag Agora Ak Akademska knjiga.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →