Back

ⓘ Ариевски јазик
                                     

ⓘ Ариевски јазик

Ариевски јазик е израз кој општо не се користи од јазичарите, но повремено се среќава со следново значење:

  • Било кој од индоиранските јазици
  • Ведскиот јазик
  • Било кој од индоевропските јазици
  • Староперсискиот јазик
  • праиндоиранскиот јазик
  • праиндоевропскиот јазик