Back

ⓘ Категорија:Списоци по земја
                                               

Список на земји по стапка на самоубиства

Ова е список на стапки на самоубиства по земја според податоци од Светската здравствена организација каде местото на една земја го определува вкупната стапка на смртни случаи официјално заведени како самоубиства. Стапките по пол се определени со делење на бројот на самоубиства од тој пол со вкупниот број на жители од истиот пол. Вкупната стапка на самоубиства се заснова на вкупниот број на самоубиства поделен со вкупниот број на населението, наместо на пронајден просек од машката и женската стапка, бидејќи соодносот помеѓу бројот самоубиства кај мажите и жените во многу земји не е 1:1.

                                     

ⓘ Списоци по земја

  • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
  • списоци англ. Swadesh lists се списоци на сеопшти и сеприсутни поими наменети за квантитативна споредба на генеалошки сродните јазици, наречени по американскиот
  • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
  • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
  • Земја во развој или земја со низок и среден приход LMIC помалку развиена земја помалку економски развиена земја LEDC средно - индустријализирана
  • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
  • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
  • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени
  • составување на ваквите списоци Според прописите, земјите во списокот се претставени со нивните национални олимписки комитети, а се подредени по бројот на освоени

Users also searched:

...
...
...