Back

ⓘ Категорија:Производствени процеси
                                               

Намотување на влакна

Намотување на влакна е фабричка техника за правење на структури од композитен материјал. Процесот вклучува превиткување на конци под променлива количина на притисок над калап или мандрел. Мандрелот ротира додека носачот се движи хоризонтално, положуваќи влакна по бараниот шаблон. Најчесто се користат материјали кои се од карбонатни или стаклени влакна и се прекриени со синтетичка смолна обвивка додека се намотуваат. Откако мандрелот е целосно прекриен со бараната дебелина, мандарелот се пренесува во печка за да се стврдне синтетичката смолна обвивка. Откако покривката ќе се стврдне, мандре ...

                                               

Хемиска индустрија

Хемиската индустрија се состои од компаниите кои произведуваат индустриски хемикалии. Централна кон модерната светска економија, таа ги претвора суровините во повеќе од 70.000 различни производи. Индустријата за пластика содржи некои преклопувања, бидејќи повеќето хемиски компании произведуваат пластика, како и други хемикалии.Хемиската индустрија, посебно тешката, претставува голем загадувач на животната средина. Таа ги опфаќа емисиите на најголемите токсични материи, првенствено амонијак, хлороводоник, фосфорна киселина, метанол, толуен, сулфурна киселина, сумпор-монооксид, метилетил-кет ...

                                     

ⓘ Производствени процеси

  • Intel и AMD се насочија кон повеќејадрени дизајни, жртвувајќи пониски производствени трошоци за поголема делотворност во некои прилози и системи. Повеќејадрените
  • Исток и Средна Азија. Овие мелници имале широк спектар на земјоделски и производствени капацитети. Муслиманските инженери исто така развивиле машини на пример
  • обезбедување парични средства за финансирање инвестиции во реална актива производствени погони, опрема, know how, развој на човечките ресурси итн. Претпријатијата
  • тенденции на капитализмот во смисла на присилното уништување на масата на производствени сили Неколку години подоцна, во Grundrisse, Маркс пишуваше за насилното
  • дваесет индустрии вклучувајќи финансиски, здравствени, правни, технолошко производствени медиумски, издавачки, пропагандни и образовни институции, што е реален
  • години пред да биде конечно отфрлена. Во исто време серија од големи производствени неуспеси и пропуштени рокови ја урнаа репутацијата на Apple Inc. и Скули
  • отворањето на нивните економии и воспоставувањето на извозно - ориентирани производствени бази што го зголемил нивниот раст во текот на 1980 - тите и 1990 - тите
  • примерот на Карл Маркс од Misère de la Philosophie: Со стекнување нови производствени сили, луѓето го менуваат својот начин на производство, а со промена
  • регионот Канти регионот Кансаи е еден од водечките индустриски јата и производствени центри за јапонската економија. Големината и индустриската структура
  • машини за производство. Микросам континуирано инвестирала во големи производствени капацитети во насока на развој на софистицирани, специјализирани машини

Users also searched:

...
...
...