Back

ⓘ Категорија:Мерење
                                               

Физичка константа

Физичка константа - физичка величина за која се смета дека е универзална во природата и постојана со низ времето. Како таква се разликува од математичката константа, која е утврдена бројчена вредност но сама по себе не подразбира физички мерења. Во науката постојат многу физички константи. Меѓу општопознатите спаѓаат брзината на светлината во вакуум c, гравитациската константа G, Планковата константа h, електричната константа ε 0 и елементарниот полнеж e. Физичките константи заземаат разни димензионални облици: брзината на светлината ја означува најголемата можна брзина во вселената и се и ...

                                               

ISO/IEC 80000

ISO 80000 или IEC 80000 е меѓународен стандард за изразување на физичките величини, мерните единици и формулите кајшто се користат, во научни и образовни документи ширум светот. За стандардот се задолжени Меѓународната организација за стандардизација и Меѓународната електротехничка комисија. Највеќето земји доследно ги следат овие стандарди во учебниците по математика и природни науки. Семејството на стандарди ISO/IEC 80000 е заокружено и завршено со објавувањето на Дел 1 во ноември 2009. Во воведот стои дека "Системот на величини, вклучувајќи го нивниот сооднос, величините на кои се засно ...

                                               

Џуџеста нова

Џуџеста нова или променлива ѕвезда од типот на U Близнаци - еден од неколку вида на катаклизмични променливи ѕвезди кој се остои од близок двоѕвезден систем каде една од составниците е бело џуџе кое насобира материја од неговиот придружник. Џуџестите нови се послаби и се повторуваат почесто отколку класичните нови.

                                     

ⓘ Мерење

  • мерењата и методите. Била воведена дробилката за мерење на притисок на гасови во цевката и хронограф за мерење на брзината на проектилот. Била утврдена зависноста
  • Шублер германски: Schublehre - рачен мерен инструмент за мерење на надворешни внатрешни димензии на разни предмети. Со шублерот мериме димензии на тела
  • Милја е единица за мерење на должина која е се уште употребена во Обединетото Кралство и САД. Таа изнесува: 1760 јарди, 5280 стапки, 63360 инчи или 1609
  • декември 1852 - 9 мај 1931 - американски физичар познат по неговата работа за мерење на брзината на светлината посебно за Мајкелсон - Морлиевиот обид. Во 1907
  • траење на податоците во еден компјутер Низобјективно мерење Through - the - lens начин на мерење на експозиција осветлување во фотографијата Taiwan Tobacco
  • како варшавско средно време. Од раниот XIX век, тој обично се користел за мерење на време во земјите на поранешниот Полско - Литванската државна заедница.
  • мери со преклопка со повеќе положби. Исто така овозможено е попрецизно мерење со префрлање на преклопката во соодветниот мерен распон. Мултиметрите се
  • од 2015 до 2030 година. Се состојат од 169 потцели и 247 показатели за мерење на напредокот кон нивното постигнување. На 25 септември 2015 година, 193

Users also searched:

...
...
...