Back

ⓘ Јазик
                                               

Јазик

Како и со секој комплексен концепт што се засновува на консензус, јазикот е поим тежок за дефиниција. Тој се состои од репрезентации и некој вид на граматика. Многу јазици користат гестови, звуци, слики, или зборови, и групи на симболи, со цел за комуницирање на концепти, идеи, значења, и мисли, иако проблемот на лигвистичката неодреденост често се јавува кога се прави обид за разликување меѓу ови ..

                                               

Хорезмиски јазик

Хорезмискиот јазик ― изумрен источноирански јазик тесно поврзан со согдијанскиот. Јазикот бил зборуван во областа Хорезм, средишна во долниот дел на Аму Дарја јужно од Аралското Езеро. Познавањето на хорезмискиот е ограничено на неговата средноиранска сцена и, како и кај согдијанскиот, малку се знае за неговиот антички облик. Од пишувањата на големите хорезмиски научници, Ал-Бируни и Замахшари, знаеме дека јазикот бил користен барем до 13-тиот век, кога постепено бил заменет со персискиот во најголем дел, како и неколку туркиски наречја. Освен астрономските поими кои се користат од страна ...

                                               

Официјален дигитален речник на македонскиот јазик

Официјален дигитален речник на македонскиот јазик - еднојазичен описен речник на македонскиот јазик. Речникот е издаден од Владата, Министерството за образование и наука и Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков". По обем речникот се определува на околу 100 000 збора, а по изборот на лексичките единици и по обработката има нормативен карактер.

                                               

Кат

Кат, спрат или етаж – просторот меѓу подот и таванот во една градба. Во европските земји приземјето не се смета за кат, додека во Америка и Русија истото се брои како кат.

                                               

Темпо

Темпо - израз во музиката за да се опише брзината, а често и начинот на кој изведувачот треба да го изведе музичкото дело или некој дел од композицијата. По правило, ознаките за темпото се бележат нaд петтолинието и директно на местото каде што започнува нивниот ефект.

                                               

Слушај, Германијо!

Слушај, Германијо! ― објавената збирка писма на побегнатиот германски автор Томас Ман до неговата поранешна земја за време на Втората светска војна. Првично објавени во 1943 година од Alfred A. Knopf Inc., овие писма, дваесет и пет од нив, биле прочитани преку долги и средни бранови радио-емитувања направени од Би-би-си во Германија, како дел од сојузничките пропагандни напори од октомври 1940 до август 1943 година. Оригинал на германски јазик, Deutsche Hörer! "Германски слушатели!" - ова е како секој од текстовите започнува за првпат била објавен во 1942 година од H. Wolff, Њујорк, но ник ...

                                               

Тобијас Миндерникел

"Тобијас Миндерникел" ― ран расказ на Томас Ман. Напишано во 1897 година, додека Ман живеел во Рим со неговиот постар брат Хајнрих, за првпат бил објавено во јануари 1898 година во германското книжевно списание "Neue Deutsche Rundschau". Последователно се појавувало во неколку антологии на расказите и романите на Ман.

                                               

Индиски броеви

Индиските броеви, познати и како деваганарски броеви ― знаците што се користат за пишување на броеви во деваганарското писмо, преовладувачкото писмо во Индија. Тие се користат за пишување на десетични броеви, наместо на западноарапските броеви.