Back

ⓘ Категорија:Образование по земја
                                               

Образованието во Франција

Францускиот образовен систем е високо централизиран и организиран. Тој е поделен во три фази: Master магистратура основно образование enseignement primaire; високо образование enseignement supérieur. Следните степени се признати од страна на Болоњскиот процеспризнати од ЕУ Doctorat докторат средно образование enseignement secondaire; Licence and Licence Professionnelle дипломски студии