Back

★ Густина на населеностГустина на населеност
                                     

★ Густина на населеност

Густината на населението е мерење на населението на единица површина, или јачина на звук. Тоа е често придружена со живите организми.

Во биологијата, тој се користи за означување на густината на био-маса на одредена географска област, и тоа е обично се користи кога се зборува за исчезнување на видовите од лицето на Земјата.

Кога станува збор за луѓето, таа се користи за да се објасни колку приближно луѓе живеат во одредена географска област. На пример, светската популација е на 6.5 милијарди луѓе, на површината на земјата е 510 милиони квадратни километри. Одтука светот на густина на население од 6500 милиони поделени од 510 милиони = 13 мажи на километар квадратен, или на 43 лица на километар квадратен, а ако се земе тоа, дека луѓето што живеат исклучиво на земјиште, што изнесува 150 милиони квадратни километри.

Густината на населението се зголемува со зголемување на бројот на луѓе. Дел од светот, научниците веруваат дека постои ограничување за тоа како многу луѓе на земјата може да се справи.

                                     
 • Оваа статија ги прикажува земјите по население односно густина населеност на квадратен километар. Списокот ги вклучува дефакто суверените земји и независните
 • жители, при густина на населеност од 227 жит. км2. Климата во Лихтенштајн е континентална, со студени зими и умерени лета. Климата по долината на Рајна е
 • во Шкотска подреден по површина. Список на управни области во Шкотска по број на жители Список на управни области во Шкотска по густина на населеност
 • жители, со густина на населеност од 161 жители на км² јули 2012 Градот зазема површина од 158, 5 км2. Фуџикавагучико се наоѓа на подножјето на планината
 • англиски Совет на Абердиншир англиски Список на управни области во Шкотска по површина Список на управни области во Шкотска по густина на населеност
 • жители 4 од вкупното население на Хрватска со просечна густина на населеност од 88 жители на км2. Етничкиот соств бил следниот: Хрвати 94 Срби 3
 • живееле 99.126 жители. Просечната густина на населеност изнесува 1.370 жители. Населеност на местата Статистичка служба на Северна Рајна - Вестфалија. 17
 • за 2010 година, во самиот град живееле 46.340 жители. Просечната густина на населеност изнесува 1.725 жители. Црква во Еркрат Црква во Еркрат Керги - Понтоа
 • имало 151 254 жители. Просечната густина на населеност изнесува 1 520 жители. Населеност на местата Статистичка служба на Северна Рајна - Вестфалија. 17
 • население и густина - Национална статистичка служба на Ерменија Органи на покраинската управа Влада на Република Ерменија. Архивирано од изворникот на 2008 - 04 - 20
                                     
 • густина на населеност од 50 жители на километар квадратен, додека најмалиот регион, скопскиот има изразито густа населеност од 319 жители на километар
 • пописот на населението од 2001 година, жупанијата броела 305, 505 жители 6, 9 од вкупното население во Хрватска со просечна густина на населеност од 85
 • Жупанија на север, и со Сплитско - далматинската Жупанија на југ. Според пописот од 2001 година жупанијата броела 112.891 жители со просечна густина на населеност
 • броела 85.831 жител 1, 9 од вкупното население на Хрватска Просечната густина на населеност била 46 жители на км2. Етничкиот состав бил следниот: Хрвати
 • население и густина на населеност според состојбата во 2010 г.. 1 податоците за населението и густината на покраината Нонг Кај ги опфаќаат и оние на покраината
 • или крак во склоп на полуостровот Халкидик, Егејска Македонија. Зафаќа површина од 333 км2, население од 16.600 и густина на населеност од 50 жит. км2.
 • 389 жители што се 2, 1 од вкупниот број на жители во Хрватска. Просечната густина на населеност била 45 жители на км2. Етничкиот состав бил следниот: Хрвати
 • најпозната притока е реката Морава. Со над 1, 6 милиони жители и густина на населеност од 86 жители км2 Долна Австрија е втора по бројност покраина во
 • произлегува дека густината на населеност е 18.400 жители на еден квадратен километар, густина која можеби е најголема во Европа. Според пописот од 2002
 • е реката Драва, која течи во средишниот дел на покраината. Со над 560.000 жители и густина на населеност од 60 жители км2 Корушка е шеста по бројност
 • Хрватска проценка за 2005 - 188.087 жители Просечната густина на населеност била 45 жители на км2. Преку 40  од населението во жупанијата живеат во
                                     
 • за 2010 година, 91, 704 жители живееле во самиот град. Просечната густина на населеност изнесува 1.034 жители. Градот има збратимен статус со: Франција
 • реката Мура, која течи во средишниот дел на покраината. Со над 1, 211 милиони жители и густина на населеност од 74 жители км2 Штаерска е четврта по бројност
 • од 2010 година, живееле 214, 024 жители. Просечната густина на населеност изнесува 2, 776 жители на км2. Оберхаузен во 1847 година бил наречен така по железничката
 • формиран на Првиот географски конгрес во Анкара во 1941. Има најголема просечна надморска височина, најголема површина и најмала густина на населеност од сите
 • Општина Кратово зазема подрачје од 375, 44 км2 и има густина на населеност од 27, 81 жит. км2. Во состав на општината влегуваат и 30 села: Близанци, Вакуф
 • со најголема густина на населеност во 2002 регионот броел 2.487.288 жители, од кои 93, 9 живеат во самиот град. Градот е поделен на три вилаети: Кинондони
 • населен дел на Хрватска. На подрачје од 729, 5 км2 72, 956 ha во 126 населени места живеат 126, 500 жители што претставува густина на населеност од 164, 2
 • Општина Илинден зафаќа површина од 97, 02 км2 и има густина на населеност од 163, 82 жители на км2. Во состав на општината покрај населбата Илинден Белимбегово
 • на светското население. Главна статија: Густина на населеност во Европа Во контекстот на површината, Европа е континент со најголема густина на населеност

Users also searched:

население во африка, население во азија, што е население, население, Густина, природен прираст, македониа, природен, густина, прираст, населеност, структура, африка, густина на населеност, Густина на населеност, население во азиа, што е население, природен прираст во македониа, население во африка, структура на население, азиа, густина на население во македониа, луѓе. густина на населеност,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Структура на население.

Strategija za naselenieto na Republika Makedonija. Во Општина Аеродром има 72.009 жители, со густина на населеност од 3.130 жи. km2. Во селото Долно Лисиче, кое е во рамките на предметната. Природен прираст. Историјат и демографија Општина Лозово. Просечниот број на членови во едно домаќинство изнесува 3, 90, додека пак просечната густина на населеност на општината изнесува 88 жители на.

Што е население.

Густина на населеност превод Македонски Бугарски Речникот. 13 Густина на населеност во Македонија по региони, 2009. 46. 14 Корисници на социјална помош на 18 годишна возраст и постари според региони. Население во азија. 145 Никола В. ДИМИТРОВ НАСЕЛЕНИЕТО И СИСТЕМОТ НА. 1.1Големина, пораст, густина и дистрибуција на населението. Според податоците од последниот попис на население, станови и домаќинства ​2002,.


Природен прираст во македонија.

F:\DUP I 11, O.AERODROM Општина Аеродром. 232.367 или 10.94% од вкупниот број население во Република Македонија 2.064.032 жители, со густина на населеност од 49.26 жители на км2. Гренланд – земјата на полноќното сонце JK Travel. Миграција и густина на населението. Миграционо салдо, Густина на населеност, Концентрација на населението РМ 100.0. 1994 2002, 1994, 2002.

Демографски карактеристики на општина Богданци Според.

Поволна и економична густина на населеност. поволна ориентација и инсолација на куќи и згради. поволна положба во однос на другите објекти. Источен плански регион Министерство за локална самоуправа. Населеност, а најголем дел од населението е концентриран само во две општини Општина со најголема густина на населби, со 6.8 км² по населба, е.


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗЕМЈА И НАСЕЛЕНИЕ.

Околу 343, но се одликува со мала густина на населеност од 50 населеност од 319 жители на километар квадратен и апсорбира. Submit Job Table To Excel. Голема и мала густина на населеност. Да се запознае со гранките на стопанството кон кои се ориентирала Австралија и Океанија. Плотность населения. Т.е. градот Делчево. Просечната густина на населеност е 42.5 жители km2​, што е под просекот на Република Македонија од 78.8 жители km2. Има 22.


УРБАНА ФУНКЦИЈА Технички факултет Битола.

Покажува дека општина Зелениково има густина на населеност од 23.04 жители на km2, што ја вбројува во редот на ретко населени подрачја. Демографија Општина Босилово. Вода % 1.9 %. Население. Во 2009 година приближно 2.114.550. Жители. Густина на населеност 82.2 km2. БНП GDP PPP 2008 година приближно. За регионот. Густина на население на km2, врз основа на проценетиот број на км2, додека Вардарскиот регион, има најмала густина на населеност од 36.4.

Процена на ранливоста по здравјето и можноста за адаптација.

Вкупниот број на население 2013 година и со густина на населеност од 50.4 жители на км2. Природно географските, климатските и. Регион – Центар за развој на Пелагониски плански регион. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ИНДИКАТОРИ item. За Општината – Општина Зелениково. Густина на населеност: Над 100 жители на 1 км2. Населени места: 25. Оддалеченост: 150 km од Скопје, 115 км од Солун Р.Грција, 210 км од Софија.

03. Население 03. Population Државен завод за статистика.

Раѓање или наталитет 42. 2.2. Умирање или морталитет 45. 2.3. Природен прираст 48. 3. Миграциони движења 52. 4. Густина на населеност 57. Население Општина Битола. Планерски единици, густина на населеност, параметри за висина и архитектонска пластика и други, планирање на стационарен и. Демографија Општина Прилеп. Одликува со мала густина на населеност од 50 жители km2, додека најмалиот регион – Скопскиот има изразито густа населеност од. ГУСТИНАТА НА НАСЕЛЕНОСТ КАКО ПРОБЛЕМ НА. Има добра густина на населеност, која е малку помала од густината на населеност во Македонија, која во 2002 година изнесувала 78.6 ж км2. Службен весник на РМ. With a population density of 8 people per square kilometre, the Highlands are the most sparsely populated part of the country, and one of the most sparsely.


Плански региони – Биро за регионален развој.

63.2 км2 густина на населеност. ▫ солиден БДП и не многу висока незапосленост. ▫ претежно земјоделски рано градинарски крај со многу сончеви. Преземи извадок од Службен весник на РСМ бр.2251 од 18. Густина на населеност, 12.99 жители km². Годишен прираст, 1.93‰. Број на домаќинства, 1.969. Број на живеалишта, 4.842. Број на населени места. GB in numbers Општина Гази Баба. Кој несомнено е поголем во опкружување со голема густина на населеност​, како што е затворот, кој повозрасните лица со сериозни.

Густина на населеност во англиски Македонски Англиски.

Според последниот попис на територијата на Општина Свети Николе живеат вкупно 18497 жители, со густина на населеност од 38.30 жители km. Општини – Центар за развој на Вардарски плански регион. 1. Токио, Јапонија. Број на жители: 38.050.000. Површина: 8.547 km². Густина на населеност: 4.500 km². 1 tokio. 2. Џакарта, Индонезија.


Општина Маврово и Ростуша се наоѓа во западниот дел на.

Густина на населеност од 50 жители на километар квадратен, додека најмалиот регион, скопскиот има изразито густа населеност од. МИЛИОНСКИ СУМИ ВО ЕВРА ВО ЛОКАЛНИОТ РАЗВОЈ. Население 363.017, поточно има најмала густина на населеност од само 52 жи тела на km2. Најгусто населена област во Република Македонија е.


MK L Министерство за внатрешни работи.

Вардар. Биланс на показатели: број на жители ​. 9428 густина на населеност бруто 311 ж ха заеднички. Население Општина Кисела Вода. Пло́тность населе́ния число жителей, приходящееся на 1 км² территории. При расчёте плотности населения могут исключаться необитаемые территории и крупные внутренние водные пространства. Помимо общей плотности населения, используются отдельные показатели плотности для сельского и городского населения. МК – НИ 091 МЖСПП. Површина: Број на население: Густина на населеност: Површина: Број на население: Густина на населеност:.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →