Back

ⓘ Категорија:Применета математика
                                     

ⓘ Применета математика

 • центри на извонредност таму. Меѓународниот совет за индустриска и применета математика во 2019 година и ја доделил Су Бакин наградата за оваа работа, цитирајќи
 • на Илиноис, во Чикаго 2012 Соработник, Друштво за Индустриска и Применета Математика 2012 Соработник, Американската Асоцијација за Унапредување на Науката
 • и интерпретација на податоци. Статистичката теорија е гранка на применета математика Во рамките на статистичката теорија, случајност и несигурност се
 • фазните граници во една просторна димензија Комуникации за Чиста и Применета Математика Бронсард Лиа Кон, Роберт В. 1991 Движење со средна закривеност
 • асоцијација 2014 Избрана за член на Друштвото за индустриска и применета математика 2018 Почесен докторат од Упсалскиот универзитет, Упсала, Шведска
 • англиски: Robert Betts Laughlin 1 ноември 1950 - професор по физика и применета физика на Ана Т. и Роберт Бас во Стенфордскиот универзитет. Заедно со
 • Универзитетот во Делавер. Таа била претседател на Друштвото за индустриска и применета математика СИАМ за 2015 - 2016 година. Нејзиното истражување се однесувало на
 • година. Била избрана за соработник на Друштвото за индустриска и применета математика во 2017 година, за придонеси во дискретната и полиномската оптимизација
 • дел на Факултетот за информатика, а тоа се: Катедра за применета математика Катедра за математика и статистика Катедра за компјутерски технологии и интелигентни
 • Институтот за технологија во Масачусетс, стекнувајки се со диплома за применета математика во 1971 година. Студирајќи под Жул Грегори Чарни на МИТ, таа ја напишала
 • апроксимација и компресија на слика. Таа е професор во пензија по применета математика на Универзитетот во Тел Авив, и била наречена пионер и водечки истражувач

Users also searched:

...