Back

ⓘ Информатичко образование
                                     

ⓘ Информатичко образование

Образование по сметачки науки или сметачко образование или информатичко образование - науката и вештината за предавање и учење на информатика, сметачи и сметачко размислување. Како поддисциплина на педагогијата, таа исто така се осврнува на поширокото влијание на компјутерската наука во општеството преку нејзиното вкрстување со филозофијата, психологијата, лингвистиката, природните науки и математиката. Во споредба со научното образование и математичкото образование,образованието за компјутерски науки е многу помлада област. Во историјата на сметачите, дигиталните сметачи биле изградени само околу 40-тите години на минатиот век - иако пресметката постои со векови од пронаоѓањето на аналогни сметачи.

Друг разликувач на образованието по информатика е тоа што првенствено се учи само на универзитетско ниво до неодамна, со некои значајни исклучоци во Израел, Полска и Обединетото Кралство со "BBC Micro" во 1980-тите, како дел од образованието за компјутерски науки во Обединетото Кралство. Информатиката е дел од училишните наставни програми од 14-та или 16-та година од животот во неколку земји за неколку децении, но обично е како изборен предмет.

                                     

1. Истражување за информатичко образование

Образовните истражувања за компјутерски и наставни методи во компјутерската наука обично се познати како Истражување за информатичко образование. Здружението за компјутерска машина АCM работи со Специјална интересна група SIG за образование по информатика, позната како SIGCSE, која ја прославила својата 50-годишнина во 2018 година, што ја прави една од најстарите и најдолгите групи за специјални интереси на АCМ.

                                     

2. Жените во компјутерската наука

Во многу земји, постои значителен родов јаз во образованието за компјутерски науки. Во 2015 година, 15.3% од студентите по информатика кои дипломирале на институции за доделување на докторски студии во САД биле жени, додека на институции за доделување докторски студии, бројката била 16.6%. Бројот на жени, доктори на науки во САД бил 19.3% во 2018 година. Родовиот јаз постои и во другите западни земји. Јазот е помал, или непостоечки, во некои делови на светот. Во 2011 година, жените заработиле половина од дипломите за компјутерски науки во Малезија. Во 2001 година, 55 проценти од дипломираните компјутерски науки во Гвајана биле жени.