Back

★ Наука за податоциНаука за податоци
                                     

★ Наука за податоци

Науката на податоци е меѓудисциплинарна област која ги користи научните методи, процеси, алгоритми и системи за извлекување на знаење и корисни информации од многу структурирани и неструктурирани податоци. Науката на податоци кои се поврзани со база на податоци рударење, машинско учење, и големи групи на податоци.

Науката на податоци, тоа е "концепт кој ги обединува дисциплини: статистички податоци, анализа на податоците и нивните поврзани методи" со цел да "се разбере и анализира актуелната феномени" со податоци. Оваа наука ги користи техники и теории, составен од повеќе области во рамките на контекстот на математика, статистика, компјутерски науки и компјутерски науки.

Добитник на наградата, Турнеи, Џим Сива, ја објасни наука на податоци, како што се "надоместокот" на науката, покрај веќе постоечките парадигми: емпириска, теоретска и пресметка, тврдејќи дека "добива во науката се менува поради влијанието на информатичката технологија" и презаситеноста на податоци.

Науката на податоци-е интердисциплинарна област е насочена кон екстракција на корисни информации и знаења од збирка на податоци, кој обично е голема анг. биг податоци. Оваа работа ги опфаќа подготовка на податоците за анализа на податоци, како и презентација на корисни информации е извлечена од процесот, со цел да донесете информирана одлука на повисоко ниво во организацијата. Како таква, тоа вклучува и вештини за информатика, математика, статистика, визуелизација на информации, графика, дизајн, комплексни системи, комуникации и бизнис. Статистичарот Натан Јау, потпирајќи се на Бен Фрај, таму е исто така соработник на науката во податоци со интеракција човек-машина: корисници треба да бидат во можност да интуитивно контрола, и да се истражуваат на податоци. Во 2015 година, Американското друштво за статистика идентификувало менаџмент, управување со бази на податоци, статистички податоци и машинско учење и дистрибуирани и паралелни системи, како и секоја нова професионална заедница.

Многу статистики, вклучувајќи Нејт Силвер, тврдат дека научни податоци не е нова област, но тоа е различно име на кутијата во канцеларија. Други тврдат дека науката на податоци е различно од статистиката, според тоа, се фокусирани на проблемите и техники кои се уникатни за дигитални податоци. Ванстан Подарок, пак, тврди дека статистика нагласи квантитативни податоци и нивниот опис. Напротив, наука на податоци се однесува на квантитативни и квалитативни податоци, на пример. Фотографии и ја нагласува пресрет и да дејствува во согласност со оваа информација. Ендру Гелман од Универзитетот на Колумбија, и научникот за податоци-Винсент Гранвил да се опише статистика како несуштински дел од науката за статистика. Професорот од Стенфорд, Дејвид Донохо, расправал дека научни податоци не се разликуваат од статистиката, според големината на податоци, податочни множества од користење на компјутер, и дека многу од институциите во ред на маркетираат обука, анализа и статистика, како што е суштината на програмата на науката и податоци. Тоа дефинирал наука на податоци-како што се применува на полето, која потекнува од традиционалниот канцеларија. Заедно со ова, може да се заклучи дека науката на податоци е познато како се применува областа на статистиката.

                                     

1.1. Етимологија. Рана употреба на. (An early use of the)

Во 1962 година, Џон Туки опишани оваа област во оваа област, тоа е "анализа на податоци", изгледа областа на науката и податоци. Подоцна, учесниците на симпозиумот на заводот во 1992 година, на Универзитетот во монпелје Ii) за да ги сортирате појавата на нова дисциплина, се фокусираше на податоци од различни потекла и форми, со комбинирање на поставените концепти и принципи на статистика и анализа на податоци од страна на компјутер.

Терминот "наука на податоци" се појавил уште во 1974 година, кога тоа е Наур сугерира дека како алтернативно име за компјутерски науки. Во 1996 година, на Меѓународната федерација на класификациони компании, стана првата меѓународна конференција во која не е само наука на носителот на податоци. Меѓутоа, дефиницијата на уште е во тек. Во 1997 година, В. F. Џеф Ву укажуваат на тоа дека статистиката треба да биде преименуван во науката на податоци. Тоа образложил дека новото име ќе им помогне, тоа може да се отфрли некои од лажни стереотипи поврзани со неговата работа на ова поле, како што се, на пример, нејзиниот изглед на синоним со планирање.

Во 1998 година, Чикио Хајаши тврди дека науката на податоци-тоа е нова, интердисциплинарен концепт на три аспекти: дизајн, собирање на податоци и анализа.

Во текот на 90-тите години на минатиот век, повеќето популарни на неговите услови се во процес на изнаоѓање шеми и врски, во збир на податоци, кои станувале на сите главните теми вклучени "откривањето на знаење", и "рудници на податоци".

Концептот на науката на информации, како самостојна дисциплина е понекогаш да се припише на Вилијам Кливленд. Во нивниот труд од 2001 година, тој вети дека ќе се прошири на податоци се надвор од формалната теорија, а тоа е во техничките области, и како ова значително ќе се промени поле, постои потреба за ново име. "Научни податоци" стана широко се користи во текот на следните неколку години: во 2002 година, Комитетот на податоци за наука и технологија, има направено "Податоци Наука Весник". Во 2003 година, Универзитетот во Колумбија и Го прогласија Весник на Податоци Наука". Во 2014 година, Одделението за статистички учење и податоци за рударство во базата на податоци на Американската статистичка асоцијација, го промени името во Делот на завод за учење и наука на податоци, како одраз на зголемената популарност на науката за статистика.

Професионалната титула е "научник на податоци" се припише на ДЈ Патил и Хамербахер, во 2008 година. Иако тоа беше се користи од страна На научниот комитет, во својот извештај од 2005 година. "Long-Lived Дигитални Податоци Збирки: Овозможување на Истражување и Образование во 21-от Век," тој има општо се нарекуваат, кој беше клучен дел во управувањето на дигиталната колекција на податоци.

Се уште не постои консензус за дефиницијата на науката за статистика.

                                     

2. Влијание на науката податоци. (Impact on science data)

Големи збирки на податоци, брзо станува витална алатка за бизниси и претпријатија од сите големини. На достапноста и толкување на биг податоци е промена на бизнис модели на старите, и тие се овозможи создавање на нови. Бизнисите се водени од податоци, во износ од 1.2 трилиони долари колективно во 2020 година, што е пораст од 333 милијарди долари за 2015 година. Во моментов на информации се одговорни за разградување на големи количества на податоци во употребливи информации, како и развој на софтвер и алгоритми кои им помагаат на бизнисите и организациите да се биде најдобар во бизнисот. Како биг податоци продолжува да има фундаментално влијание врз светот, и наука на податоци, тоа не е така, како резултат на блиски односи помеѓу нив.

                                     

3. Технологија и техники. (Technology and techniques)

Постојат различни на различни технологии и техники, кои се широко се користи во науката и податоци, кои се зависни од примена на истиот. Во поново време, се развиени во конкретни платформи кои се користат за наука, податоци и машинско учење.

                                     

3.1. Технологија и техники. Технологија. (Technology)

 • Vector machine-поддршка SVM. (Vector machine-support SVM)
 • Логистичка регресија. (Logistic regression)
 • Редукција на димензионалноста се користи за да се намали сложеноста на пресметката на податоци, со цел да биде во можност брзо да се направи.
 • Кластерирање е техника која се користи за група на податоци заедно.
 • Машинското учење е техника која се користи за извршување на задачи со преглед на модели на податоци.
 • Линеарна регресија. (Linear regression)
 • Дрвата на одлучување се користи како модел за предвидување на класификација, и одговара на податоци. Структурата на дрвото на одлучување може да се користи за генерирање на правила, кои се во можност да се класифицираат или предвиди целна променлива, класа, или етикета, врз основа на својствата на набљудуваат.
                                     

3.2. Технологија и техники. Јазик. (Language)

 • Р е програмски јазик наменет за статистичарите, податоци за рударство, и е оптимизиран за борба.
 • Џулија е јазик на високо ниво, со високи перформанси, со можност за динамичен програмиеање и во јазик што е добро прилагодени за нумеричка анализа, и компјутерски науки.
 • Python е програмски јазик со едноставна синтакса која е најчесто се користат за научна област. Постојат голем број на библиотеки кои се користат во науката и податоци, вклучувајќи го и вкочанета, панда, и лути.
                                     

3.3. Технологија и техники. Рамка. (Frame)

 • TensorFlow е рамка за создавање на модели за машинско учење развиен од страна на Google.
 • Apache Hadoop е софтвер рамка што се користи за обработка на податоци низ голем дистрибуиран систем.
 • Jupyter Лаптоп е интерактивна веб интерфејс за Python, кој овозможува побрзо експериментирање.
 • Pytorch е уште една рамка за машинско учење кој беше развиен од страна на Facebook.
                                     

3.4. Технологија и техники. Алатки за визуелизација. (Tools for visualization)

 • Plotly обезбедува богат сет на партиципативниот библиотека за научни графикони.
 • Google на топ Листите е web-сервис-врз основа на Изгледот, со цел, и финансиран од страна на Google за да креирате графички табели.
 • Sisense дава предност за градење на визуелизации на податоци, вклучувајќи и контрола на графикони и извештаи.
 • Qlik произведува софтвер, како што се QlikView и Qlik Смисла, кој се користи за визуализација на податоци, и бизнис интелигенција.
 • AnyChart обезбедува библиотека за JavaScript и други алатки за визуелизација на податоци во табели, како и контрола на топ листите.
 • Tableau прави разновиден софтвер кој се користи за визуализација на податоци.
 • PowerBI е бизнис аналитичка услуга, "Microsoft".
 • Webix е сет на алатки за корисничкиот интерфејс, вклучувајќи посветен на алатки за визуелизација на податоци.


                                     

3.5. Технологија и техники. Платформи. (Platforms)

 • Databricks е клауд-платформа на облак за масовно полиња на податоци, и на соработката на науката за статистика.
 • RapidMiner е софтверска платформа за наука на податоци, која беше развиена од страна на компанијата.
 • MATLAB е компјутерски средина која е високо кои се користат во индустријата и академијата.
 • Dataiku е колаборативен софтвер програма на науката и податоци кои се продаваат на голема површина.
 • Анаконда обезбедува целосна скала бесплатна дистрибуција на софтвер со отворен код програмскиот јазик Python и Р.
                                     
 • Наука - систем кои ги гради и организира знаењата во облик на проверливи објаснувања и предвидувања за универзумот. Во постарите и блиско поврзаните значења
 • Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа на
 • Во комјутерската наука поимот integer или целобројна вредност се користи за типови на податоци кои претставуваат конечно подмножество од множеството
 • употребливи рамки за масивни, растечки бази на податоци За повеќе, погледнете случајност. Во сегашноста пак, различни области на општествената наука напредуваат
 • Науки за Земјата е сеопфатен термин за науки поврзани со планетата Земја. Тоа е веројатно посебен случај во планетарна наука знаејќи дека Земјата е единствената
 • на атмосфера, океани и клима и наука за податоци за животната средина. Таа е теоретичар, бројчени моделар и научник за набљудување. Шукбург одела на колеџот
 • Компјутерската наука во спортот е интердисциплинарна дисциплина која има за цел да ги комбинира теоретските, како и практичните аспекти и методи од областа
 • претставува наука за собирање, организирање, анализирање, резимирање, илустрирање на податоци или резултати. Дедуктивна статистика претставува наука за доведување
 • една цел на статистиката како наука е да произведе најдобра информација од понудените податоци некои автори ја сметаат за гранка на теорија на одлучување
 • Историјата на Европа е дел од историјата како наука која се занимава со проучување на минатото на европските народи, етноси и држави. Историчарите историјата
 • Политичка наука претставува збир на академски и истражувачки дисциплини што се занимаваат со политичката теорија и практика, како и описот и анализата
 • од грчки: φυσικός, фисикос, природно и φύσις, фисис, природа - природна наука која ги изучува општите и фундаментални закономерности кои ја определуваат
 • Националната фондација за наука на САД, која финансираше проекти за управување со податоци во науките. DataONE мрежа за набудување на податоци за Земјата е еден


                                     
 • Инженерство или техника претставува примена на наука за постигнување на потребите на човештвото. Ова се остварува низ општо знаење, математика и практично
 • комбинацијата на грчките зборови мета околу еора се гледа и логос наука што значи наука за она што се гледа, набљудува, наоколу и горе, т.е. што се случува
 • и научниотт метод. Кога научник има за цел да изготви алатка за практична примена, станува збор за применета наука Применет научник не мора да нешто со
 • Систематиката е биолошка наука чијшто предмет на проучување е разнообразието и класификацијата на организмите археи, бактерии, протисти, габи, растенија
 • протистологијата наука за праживотните малакологија - наука за мекотелите, арахнологија - наука за пајаковидните, ентомологија - наука за инсектите, акарологија
 • наука и пракса за одржување на здравјето и за проучување, превенција, дијагноза и третман на болести и повреди на луѓе. Традиционално е сметана и за уметност
 • на информации и криптографија, машинско учење, обработка на податоци и наука за податоци Во период од 1986 година до денес академик Љупчо Коцарев публикувал
 • филозофијата како и другите науки, а од 1879 година се развива како самостојна наука Според Фридрих Енгелс, соништата го поттикнале човекот да поверува дека
 • Хемија - природна наука што се занимава со проучување на структурата и својствата на материјата, како и промените кои настануваат при хемиските реакции
 • занимава со подобрување на образованието во природните науки. Меѓународен сојуз за чиста и применета физика Меѓународен совет за наука Матична страница


                                     
 • соодветно. Конечното објавување на податоци за 2MASS се случило во 2003 година, и е предавана Архивата за инфрацрвена наука Целите на ова истражување биле:
 • трева, растение Во поново време ботаниката се означува и со термините наука за растенијата и биологија на растенијата Ботаниката опфаќа повеќе дисциплини
 • нови текстови од архивската граѓа, кои би придонеле за расветлувањето на дадениот период. Оваа наука настојува да ги протолкува сложените врски и односи
 • според научникот Клод Шанон којшто ја има поставено основата на оваа наука Мерка за мерење на количината на информации е бит. Доколку се можни два еднакво
 • фонетика, наука за физичките карактеристики на говорот, фонологија, наука за звуците фонемите морфологија, наука за морфемите, синтакса, наука за подредувањето
 • што се Музејот за наука во Лондон и Германскиот Музеј во Минхен. Другите се посветени специјално на компјутерите, како што се Музејот за компјутерска историја
 • Информатика или сметаштво - наука која ги изучува теориските основи на информацијата и сметањето и нивната примена во сметачки системи било да се апстрактни

Users also searched:

податоци, Наука, Наука за податоци, наука за податоци,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Трендафилова1 ДНК АНАЛИЗИТЕ И НИВНАТ Здружение за.

Од понеделник, преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ќе може да се добијат овие имиња, бидејќи се работи за јавни. Повеќето од магистрите и докторите на наука се жени. Article titled Povecanje javnih prihoda u uslovima liberalizovanog trzista elektronskih komunikacija, Menadzment znanja science magazine, No. 1 2, 2011.

Блинкен: Кина ја влоши пандемијата криејќи податоци Макфакс.

Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија. Политика на приватност на веб ата Ford Macedonia. Oвластени лица офицери за заштита на личните податоци Зорица Стојановиќ помошник раководител, Сектор за правни работи Министерство за образование и наука Министерство за одбрана Министерство за. Известување за приватноста на податоците на Нестле Nestlé. Изјава за заштита на приватноста и собирање на лични податоци на корисниците и Обезбедува можност за ажурирање или измена на податоците.


Податоци за општината – Општина Велес.

Како информациски сервис на словенечката наука, култура и образование, ИЗУМ врз основа на договор врши услуги за обработка на личните. Образование и наука Државен завод за статистика. School of Business Economics and Management School of Architecture and Design School of Computer Science and Technology School of Foreign. Акад. Љупчо Коцарев – МАНУ. Вршител на должноста Декан на Факултетот за современи науки и текнологии. Лични податоци: и мејл: a.kadriu@.mk. Тел: 389 44 356 178.

Влада на Република Северна Македонија.

Податоците кои се објавени и поврзани со работниот кадар на Универзитетот се заштитени со Законот за заштита на личните податоци и секоја. Агенција за разузнавање АР. Податоци. Број на извршители: 1. Посебни услови за работното место: VII ​1 степен од областа на Компјутерска техника и информатика или Наука за. Правилник за систематизација на работните места на ДСЗИ. На Дирекцијата за заштита на лични податоци, Димитар Ѓорѓиевски, и Деканот на Факултетот за правни науки при Славјански – доц. ВИДЕО Арсовски: Од понеделник ќе бидат достапни списоците. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАВО НА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ. Универзитетот Св. Кирил.


Информации за јавноста и податоци за Универзитетскиот.

Ве молиме внимателно да го прочитате ова известување за приватноста на податоците во понатамошниот текст Известување за да ги разберете. Политика на приватност Влада на Република Северна. Државниот завод за статистика објави податоци за број на докторирани и на науки го стекнале 197 лица, што претставува намалување за 19.9% во. 1. Наслов на наставниот предмет Наука базирана на податоци. Правни науки. Општина каде е лоцирано рабoтно место. Центар. Други посебни услови. Работни цели. Изготвување на информации и извештаи за​. Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и. Кои обезбедуваат хостинг услуги за Форд како процесор на податоци, како и The Rocket Science Group LLC MailChimp, Georgia, 675 Ponce De Leon Ave. Наука базирана на податоци – Наука за сите. Со воведувањето наука за податоците се зголемува знаењето и значењето на податоците и се олеснува носењето на адекватни стратегиски одлуки.


МОН: Нови наставни програми за првачињата основа и поттик.

Поради фактот што огромната количинa на податоци станува се по достапна, Технологии кои ќе ги користите за добивање на Data Science вештини. Заштита на личните податоци. Од бруто просториите на објектот, предвидени се 1 3 да бидат студиски лаборатории за 15 студиски програми за технички науки, три. Општи податоци надлежности и историјат Врховен суд. Употребата на ДНК анализа бара постоење на бази на податоци на ДНК. Во со напредокот и новите откритија од областа на природните науки за.

Правила и полиса UGD.

Fitch Rating повторно го потврди кредитниот рејтинг на ПроКредит Банка на БББ. 08.04.2021. Меѓународната рејтинг агенција Fitch Ratings и оваа…. Вкупен годишен извештај од обработени податоци за. Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија. Офицер за заштита на личните податоци: Мустафа Муслиу, Советник за. Квалитетно и инклузивно образование UNICEF Северна. Агенцијата собира разузнавачки информации за закани и ризици од странство за заштита на националната безбедност, независноста,. Министерство за образование и наука Организации datagovmk. Со овој закон се уредува заштитата на личните податоци како основни високо образование од областа на правото или информатичките науки и. Универзитет на Југоисточна Европа Менаџмент на. Во општината има вкупно 16 688 невработени лица, од кои 12 053 се од град​, а 4 635 од село податоците се од Агенција за вработување на РСМ,.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА.

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина. Naslovna 2003 Naslovna 2004 Naslovna 2005. Семос Едукација Semos Education. Какви податоци се прибираат, за која цел и колку се чуваат? При посетата на интернет Периодот на чување на овие податоци е 6 месеци. на ата Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство​. Правилник за начинот на обработка на личните податоци. Надлежни органи за обработка на податоци во Н ВИС 3 Министерството за образование и наука, по претходно барање на Министерството. Напредна организација на база на податоци UACS. На предлог на Бирото за развој на образованието, во петокот Министерството за образование и наука пријави за услугата што се нуди со два засебни купопродажни договори во кои стојат податоци за идентичен стан.


ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ.

Политика и Министерството за образование и наука, родител на дете за кое членот 2 точка 1 од овој закон, податоци до Управата за јавни приходи. АБИТ Академија. Политика за приватност Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате веб – страната. Билатерална соработка Дирекција за безбедност на. Таг: наука за податоци. Најдобрите бесплатни онлајн курсеви за обработка на податоци. 26.02.2020 Образование. Почетна Препорачани огласи. Годишен извештај за податоците од регистарот на вработените. Потребата за податоци или мерење на дискриминацијата. користи за потребите на Министерството за образование и наука, други институции и.

Македонско еколошко друштво: Macedonian Ecological Society.

Наука о данных раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме. Потпишан договор: Србија станува првата земја во Европа што. Не се најдени барања за податоци. Не се најдени барања за податоци според дадените критериуми. datagovmk logo. Адреса. бул. Св. Кирил и. Персонализирана медицина. Запознавање со основите за науката базирана на податоци. Студентите ќе се запознаат со процесот и методологијата при работа со податоци,.


Тематска анализа за собирање податоци за промовирање на.

По покана на директорот на Дирекцијата за заштита на тајни податоци на Црна Средба со директорот на Програмата наука за мир и безбедност. УЧЕЊЕ СО РАЗБИРАЊЕ НАМЕСТО УЧЕЊЕ НА ПАМЕТ. Горенаведените групи се вкупно 11. ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ. БРОЈ НА СУБЈЕКТИ. ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 57. СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ​.


Состанок со Одделот за статистика на ММФ: Народната банка.

Со истражувањата во статистиката на образование се обезбедуваат податоци за мрежата на основните, средните училишта и факултетите, како и. Наука о данных. НАДЛЕЖНОСТИ НА ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ. Согласно Законот за изменување и дополнување на законот за судовите Сл. Весник на РС. Политика за приватност RSC Akademska Kniga. Наука и технологија Се работи за чувствителни и доверливи податоци што можат да ги разменуваат само партнери кои имаат огромна меѓусебна.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →