Back

ⓘ Македонско научно друштво - Битола
                                     

ⓘ Македонско научно друштво - Битола

Македонското научно друштво - Битола ги имало следниве називи:

 • Научно Друштво 1960-1968
 • Македонско научно друштво-Битола 2002-.
 • Друштво за наука и уметност-Битола 1968-2002

Со решение Бр. 04-3214/60 од Секретаријатот за внатрешни работи на Општината Битола, на 25. април 1960 година,во просториите на Државниот архив-Битола, формирана е првата научна асоцијација под името Научно друштво-Битола. Иницијатори за формирањето беа група битолски интелектуалци и тоа: Милош Хр.Константинов-архивист, Душан Хр.Константинов, Коста Хр.Цингаровски-архивист, Тодорка Хр.Спанакова Дога-пом.архивист, Теко И.Таип-службеник, Олга Кривашија-проф. по историја, Велимир Ј.Костовски-проф. по географија, инж.Живко Паришко, Александар Ѓ.Тодоровски-проф. по биологија, Јован Д.Кочанковски-наставник по историја, Томе Ивановски-правник, Димитар Димитровски-наставник по македонски јазик и Владимир Ивановски-учител.

Првиот претседател на Научното друштво е професорот по македонски јазик Живко Василевски, а секретар Душан Хр.Константинов. Тогаш беше донесен и првиот нормативен акт, наречен Правилник за работа, со вкупно 13 члена,а било одлучено да се издава и научно гласило на Друштвото, наречено,Прилози”.

Првата редакција на Списанието ја сочинуваат:д-р Милош Хр.Константинов,главен и одговорен уредник и членовите Коста Ан.Цингаровски, Димитар Димитровски-Такули и Тодорка Хр.Спанакова Дога.

                                     

1. Одделенија

Друштвото го сочинуваат следните одделенија:

 • Одделение за историско-географски науки
 • Одделение за применети науки и медицина
 • Одделение за технички науки
 • Одделение за правни науки
 • Одделение за општествени науки
 • Одделение за природни науки
 • Одделение за лингвистика и литература
 • Одделение за уметност
                                     
 • со население од 506.926 граѓани проц. 2004 Други поголеми градови се: Битола Куманово, Прилеп, Тетово, Велес, Штип, Охрид, Гостивар, Струмица, Кичево
 • грчки свештеници и учители и се започнало со погрчувањето на тамошното македонско население. Во двете цркви повеќе не можела да се слушне молитвата Господиј
 • година во Гевгелија со посредство на Македонско - романското друштво било отворено училиште. Споменатото друштво било задолжено да го снабдува ова училиште
 • Патријаршија. Во август 1886 година во Белград било организирано пропагандното друштво св. Сава, кое било задолжено да печати и растура пропагандни книги и брошури
 • Хипотеза за Западното Бугарско Царство преставена во Гласник на скопското научно друштво 3 1928 L hipotese de la Bulgarie Occidentale Recueil Uspenskij I
 • целото македонско револуционерно движење. Главна статија: Стојан Михајловски - седмиот и воедно последен претседател на Врховниот македонско - одрински
 • доаѓал во судир со гркоманите во Битола а по еден таков судир со битолскиот митрополит Венедикт, тој ја напуштил Битола и Македонија. Во Сремски Карловци
 • во парламентот два пратеника Тодор Павлов од Скопjе и Панчо Дорев од Битола Весникот Отечество Татковина служи за разјаснување на идеите на политичката
 • Од 1892 до 1901 година учителствувал во гимназиите во Прилеп, Скопје, Битола и Солун, сè до Солунската афера во 1901 година, кога заедно со повеќе истакнати
 • Македонија. Во 1898 година Герџиков заминал за Македонија и станал учител во Битола каде имал средба со Гоце Делчев. По овој состанок започнале преговорите

Users also searched:

...
...
...