Back

ⓘ Професор
                                               

Александар Поповски

Александар Поповски може да се однесува на: Александар Поповски - македонски писател од Скопје; Александар Поповски - македонски сликар од Битола; Александар Поповски - македонски режисер од Скопје; Александар Поповски - македонски кинезиолог, спортски работник и универзитетски професор;

                                               

Вида Рајковиќ - Обрадовиќ

Вида Рајковиќ - Обрадовиќ - српски партизан, револуционер, професор, борец за слобода на Македонија и учесник во НОВ и ПОЈ.

                                               

Тим Паркс

Тој е автор на деветнаесет романи меѓу кои Европа, која беше во потесниот избор за Букеровата награда во 1997 година. Неговиот прв роман "Јазици на пламен" ги доби и наградата Бети Траск и наградата Сомерсет Могам во 1986 година. Истата година, на Паркс му беше доделена наградата "Пошта во неделата / Џон Левелин Рис" за Љубовта кон Роџер. Имал и голем број раскази објавени во "Њујоркер".

Професор
                                     

ⓘ Професор

Професор е личност која изведува, односно се занимава со предавање одреден предмет во средно училиште, факултет или некаква академија. Најчесто, професорот е човек со завршен факултет и положен стручен испит. Факултетските професори мора да имаат завршено магистратура и докторат и да бидат избрани во научно звање.

Во Република Македонија постојат неколку научни звања: асистент, доцент, вонреден професор и редовен професор. Нивниот избор во исто или во повисоко звање се одвива на секои пет години.

Постои и титула "емеритус" Emeritus, којашто се дава на пензионирани професори, кои и понатаму остваруваат значајни достигнувања од одредена научна област.