Back

★ Исак ТаџерИсак Таџер
                                     

★ Исак Таџер

Исак Таџер - англиски лекар, и врвот на професионалната од интерна медицина и патологија, еден од основачите на Медицинскиот и Фармацевтскиот факултет во Скопје, македонија, член на МАНУ.

                                     

1. Живот и образование. (Life and education)

Матурирал во 1935 година во германското училиште во Софија. Од 1935 до 1939 година студирал на Медицинскиот факултет во Виена, Австрија, на студии се завршени во 1941 година, на Медицинскиот универзитет во Софија. Во 1942 година стажирал, а потоа и интерниран во логор. Во 1944 и 1945 година, тој бил доброволец во НОВ и ПОЈ. Во годината, од 1946 до 1948 година таа работи и се специјализира во интерното одделение во регионот на Земска болница во Скопје, македонија и е награден со титула на специјалист за интерна медицина.

                                     

2. Работен век. (Working life)

Од 1949 до 1951 година, таа работи како асистент на Интерната клиника, и основана на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје, македонија. Во 1952 година, тој е избран за доцент во 1959 година, за дел, и, во 1967 година, професор на патофизиологијата на Медицинскиот факултет во Скопје, македонија. Во 1953 година хабилитирал, и во 1958 година, тој стана доктор на медицински науки. Во периодот 1964-1965 година, тој беше деканот на Медицинскиот факултет во Скопје, македонија.

За дописен член на македонската академија на науките и уметностите е избран во првиот изборен состанок во 1969 година, за полно работно време член во 1974 година. Од 1984 до 1987 година беше секретар на Одделението за биолошки и медицински науки и Академијата.

                                     

3. Научно-истражувачката дејност. (Scientific activities)

Академски Таџер има објавено повеќе од 290 трудови, од кои 80 англиски јазик, 10 (германски), 87 на српско-хрватски и другиот на англиски јазик. Тој зеде учество во тоа, и во 50-тите, меѓународни, југословенски и меѓународни научни собири. Професор Таџер е автор на првиот учебник на Патофизиологијата на англиски јазик, соавтор на првиот југословенски учебник за Општа и патолошка физиологија, под неговиот уредништво, и авторските права е напишано, и на првиот учебник на Специјална патолошка физиологија, во соработка со други автори, тој го објави првиот учебник на Посебни патофизиологијата на англиски јазик. Тој е автор на "Нуклеарна медицина во хематологијата" во учебникот "Хематологија". Во 2001 година, по повод 85 години од животот, и 60 години научна дејност, македонската академија на науките и уметностите, што се објавени во книга, на Избрани дела на академик Исак Таџер, во 3 тома. Првиот рекорд на акад. Таџер во областа на патологијата, а вториот вклучува голем број на области на клиничка и експериментална медицина. Посебно внимание е дадено на учење во областа на хемостазата, врз основа на клиничен, и експериментален материјал, ендокриниот систем, и на користењето на нуклеарната енергија во клинички и експериментални истражувања. Во последните 15 години, акад. Таџер со своите соработници се изучува јодопенијата во земјата.

Академски Исак Таџер беше еден од основачите на Фармацевтскиот и Стоматолошкиот факултет. Добитник е на бројни награди и признанија, вклучувајќи го и Цел на резултати од II степен, во Скопје - "13 ноември", и други.

Почина на 17 ноември 2005 година.                                     
  • Салис Таџер е македонски и израелски кардиохирург. Тој е син на проф. д - р Исак Таџер кој е еден од основоположниците на Медицинскиот факултет во Скопје
  • изданието Пропедевтичка и клиничка гастроентерохепатологија, за која акад. Исак Таџер меѓу другото, вели мојата оценка е највисоко можна, посебно поради тоа
                                     
  • Киро Давидовски Васил Ќортошев од областа на науката: Кирил Миџевски Исак Таџер Од областа на уметноста: Хорот на КУД Мирче Ацев и диригентот Драган Шуплев
  • 1981 - 1982 Проф. д - р Исак Таџер декан Проф. д - р Ефтимија Главаш - продекан 1983 - 1985 Проф. д - р Ефтимија Главаш - декан 1985 - 1994 Проф.д - р Стеван Бауер

Users also searched:

фармацевтски факултет скопје, никола гешковски, професори фармацевтски факултет, салис таџер, факултет, фармацевтски, Таер, Исак, гешковски, никола, скопе, професори, таер, никола гешковски, фармацевтски факултет скопе, професори фармацевтски факултет, салис, Исак Таер, салис таер, исак таџер, медицина. исак таџер,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Никола гешковски.

Македонија Press24. Ќе биде одржано предавање Животот и делото на академик Исак Таџер, основоположник на нуклеарната медицина во Македонија од проф. д р. Одбележување јубилеј од почетоците на нуклеарната А1он. Курир 16.12.2016. Сто години од раѓањето на академик Исак С. Таџер и 60 години од почетоците на нуклеарната медицина во Македонија ќе бидат.

Исак Таџер 1916 2005 – МАНУ.

1981 1982, Проф. д р Исак Таџер – декан. Проф. д р Ефтимија Главаш – продекан. 1983 1985, Проф. д р Ефтимија Главаш – декан. 1985 1994. Д р Салис Таџер беше мојот прв избор за бајпас операција. ТАЏЕР, Исак Софија, Бугарија 24. ⅩⅠⅠ 1916 – Скопје, 17. Ⅺ 2005 – спец. интернист, патофизиолог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје од 1967,. ЛИЧНОСТИ ОД ПРЕСПА: Д Р МЕТОДИЈА ТОМЕВСКИ ОД. Исак Таџер и соработници, Општа патолошка физиологија, Медицинска книга, Белград. Dr.Jason Fung The Diabetes Code: Prevent and Reverse Type 2. ФОНД НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА. Исак Таџер, Саваат, Сион но: ционизам, ционист, ционистички. в По правило консонантот בּ бет ב вет во почетокот на зборот и по консонант се. СВЕЧЕН СОБИР по повод 100 години од раѓањето на академик. Академик Исак Таџер денеска ќе биде погребан. Посмртните останки на академик Исак Таџер попладнево со сите почести ќе бидат положени во.


Одбележан јубилеј од почетоците на нуклеарната медицина во.

16 Регулатива. Со Правилник е пропишана хоспитална култура во здравствените установи. 36 Новини од медицината. 43 Доајени. Исак ТАЏЕР, про фе. Што може Македонија да научи од Израел за идентитетот. Во просториите на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина ​Академик Исак С. Таџер при УКИМ Медицински факултет. Book of abstracts 2018 1.pdf MMSA. Во просториите на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина ​Академик Исак С. Таџер при УКИМ – Медицински факултет.

Odbrana na magisterski trud Истражувачки центар за Генетско.

Акад. Исак Таџер. Проф.Др. Милчо Пановски. Проф.Др. Ѓорѓи Зографски Акад.Проф.Д рИсак Таџер. Проф.Др.Снежана Трајковска. Доц.Др.Жанета. Reference pricing system – expirience of Macedonia. Формирање на Матична комисија за организирање на студии за виши медицински сестри во Битола, во следниот состав: академик Исак Таџер, проф. Нова SPECT CT гама камера на Институтот за патофизиологија. Во ликовите на кардиохирурзите Жан Митрев и Салис Таџер. Директорот на претпријатието, Исак Лазами, ги информира. Download 3MB. Во просториите на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина ​Академик Исак С. Таџер при УКИМ Медицински факултет денеска ќе биде​.


Испитување на хомеопатските лекови Фармацевтска Комора.

Животот и делото на академик Исак Таџер, основоположник на нуклеарната медицина во Македонија. Промоција на монографијата:. Одбележување јубилеј од почетоците на нуклеарната IDIVIDI. По општа и специјална патолошка физиологија, Скопје Исак Таџер и соработници, Општа патолошка физиологија, Медицинска книга, Белград.


Патофизиологија УГД UGD.

Според последните информации, со центарот, најверојатно, ќе раководи израелскиот кардиохирург Исак Таџер, со кого Камчеви. ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈ ОД ПОЧЕТОЦИТЕ НА TV21.mk. Во ова издание на Астрорум гостува македонско израелскиот кардиохирург д р. Салис Таџер. Доктор Таџер е син на проф. д р Исак. СЛУЖБЕН ВЕСНИК. Д р Исак Таџер, професор на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје. Часлав Стојадиновиќ, професор на Природо математичкиот.

ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА Лекарска комора.

Исак С. Таџер. Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р.Македонија. Стручен престој во Универзитетската клиника Sant Orsola Malphigi Болоња. ПЕТ КТ во Онкологија. И на муслиманите – синови на Исак и Абрахам Иса и Ибрахим. оној на кардиологот д–р Исак Таџер, со потекло од Македонија,. Isak Tadžer Врач. Дата и место рождения:. Eндокринолог а 15 Фемина Форум. Таџер Исак, доцент на Медицинскиот факултет. Боче Ламбевски, службеник во ЦК. СКМ. Петко Чадиевски, началник во Секре таријатот за стек.


Одбележување јубилеј од почетоците на нуклеарната.

Проф. Исак Таџер, со кого го објавив и својот прв научен труд во 1989 година. Работејќи со проф. Ге орги Шестаков, проф. Борислав Каранфилски, со. Светски познатиот кардиохирург Салис Таџер гостин во. За нуклеарна медицина и патофизиологија,Исак Таџер. Вовед: Хипертрофичната остеоартропатија е клинички синдром кој се карактеризира со. Официјален портал Град Скопје. Слушнал двајца луѓе како зборуваат џудезмо јудео еспањол тоа биле Аврам Садикарио и Исак Таџер. По оваа случка, во 1954 година го повлекува​.

Здравје Page 1525 of 1665 Макфакс.

Љубљана, школувани во реномирани европски универзитети, со посебен респект на професорите: Вељко Бујан, Исак Таџер, Димитар Арсов и други. ТАЏЕР, Исак Македонска Енциклопедија. За патофизиологија и нуклеарна медицина Академик Исак С. Таџер ​Медицински факултет Скопје, ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија,. Utrinski Vesnik Утрински весник. Арна медицина, Акад. Исак С. Таџер. Медицински факултет, Скопје, Маке донија. 2Институт за епидемиологија и статистика со медицинска. Информација без цензура! Page 8999 of 10432. Исак Таџер во Скопје, на клиника. Кликни за проширување таму можам со упат така? Чекај не те разбрав д р Синиша да го барам на клиника?.


Појава на корона вирус 2019 nCoV На фармацевтите им треба.

Академик Исак Таџер е роден на 24 декември 1916 година во Софија, Бугарија. Матурирал во 1935 година на Германскиот колеџ во Софија. Од 1935. Претходната власт ја порача или трета страна, Филипче само. Сто години од раѓањето на академик Исак С. Таџер и 60 години од почетоците на нуклеарната медицина во Македонија ќе бидат одбележани денеска. TREATMENT OF DIABETES, EDUCATION ON THE. Кирил Миџевски Исак Таџер. 1955. Добитници на Наградата 13 Ноември на Град Скопје за 1955 година. Од областа на уметноста. Блаже Конески. МАНУ: Да се достигне светското ниво на развој на нуклеарната. Презимето Таџер е синоним за успех во медицината и достигнувањето. Исак Таџер шест децении вло.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →