Back

ⓘ Категорија:Никулци за образование
                                               

Училиште

Училиште - учебна установа каде што според однапред утврден план и програма луѓето, обично во своите детски и младешки години, се здобиваат со знаење. Покрај пренесувањето знаење на младата генерација, училиштето има и воспитна и социјална функција. Во минатото училиштата биле делени на машки, женски и мешани. Денес има професионални училишта коишто даваат знаење кон одредена професија, како и уметнички и профилирани училишта. Како што самото име "училиште" укажува, главната активност на учениците во училишните установи е учење, т.е. меморирање на однапред изготвени податоци, без осврт на ...