Back

ⓘ Жетва
Жетва
                                     

ⓘ Жетва

Жетва - постапка на собирање на узреаните посеви од полињата. Чинот на сечење на житарки или зрнести растенија се нарекува "жнеење" и се врши со рачни орудија или со механизација. Жетвата го означува крајот на сезоната на узревање на посевот и истата има големо културно значење во народниот живот во сите земји. Најзчајани се жетвените празници и обичаи во кои се прославува бериќетната година, се благословува земјата и се изразува благодарност.

Кај малите земјопоседници, жетвата се одвива со рачни орудија, а големите полиња се жнеат исклучиво со машини, т.е. автоматизирана земјоделска машинерија како што е комбајнот. Под поимот "жетва" може да се подразберат и активностите непосредно по сечењето на растенијата како разладување, сортирање, чистење и пакување до моментот кога истите одат за откуп.

                                     

1. Жетвата како мотив во уметноста и во популарната култура

  • "Жетва" - песна на македонскиот поет Јован Котески.
  • "Жетва" англиски: Harvest - песна на американскиот рок-музичар Нил Јанг Neil Young од 1972 година.